Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi

Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz

KÖPRüLü VİNÇ OPERATÖRü MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu:

11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan dördüncü Tebliğ ile 36 meslekte daha MYK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) zorunluluğu getirilmiştir. T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı’nın 2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 36 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler 11.11.2019 tarihinden sonra çalıştırılamayacaktır. KöPRüLü VİNç OPERATöRLERİ de bu tebliğ içerisinde yer almaktadır.

Köprülü Vinç Operatörü Kimdir?

Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler ile çevresel önlemleri alarak kendi başına ve/veya bir işaretçi/sapancı yardımıyla çeşitli türlerdeki köprülü vinçleri; kablo ile uzaktan ya da kabinden kontrol ederek her türlü yükü kaldırma, taşıma ve boşaltma veya istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

 

YETERLİLİĞİN BİRİMLERİ

A1: İş Sağlığı Güvenliği, çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

A2: Köprülü Vinçle Elleçleme

 

Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavına Giriş Şartları

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru Formu,

2) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

3) Adayın başvuru şartlarını sağladığını gösterir belgeler.

 

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

TEORİK SINAV

Teorik sınavda adaya A1: İş Sağlığı Güvenliği, çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri Ve A2: Köprülü Vinçle Elleçleme alanlarından 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular yöneltilir.  Her soru eşit puana sahiptir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Adayın başarılı sayılması için en az % 70 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

PERFORMANS SINAV

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için A2: Köprülü Vinçle Elleçlemeİle ilgili bir uygulamayı %80 oranında bir başarı ile gerçekleştirmesi beklenir.  Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Adayın her birimden toplam 2 sınav hakkı bulunur. Aday başarısız olduğu birimden tekrar sınava girebilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

BELGE GEçERLİLİK SüRESİ

5 yıl.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Uluslararası Geçerliliği Var Mıdır?

Mesleki yeterlilik kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TüRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmektedir.

TüRKAK’ ın akreditasyon faaliyetleri; Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınmakta, gözlemlenmekte ve denetlenmektedir.

Mesleki yeterlilik Kurumunu ‘nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de tanınmakta ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca AB ülkelerinde iş aramaya yönelik Europass sistemi ile AB ülkelerinde mesleki yeterlilik belgeniz ile iş başvurusu yapabilir ve iş bulabilirsiniz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenmektedir. Türkçe-İngilizce’ nin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.

 

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur