Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Bilgisayar Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi

Bilgisayar Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayfası
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Bilgisayar Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz / Ağ Teknolojisi Elemanı

BİLGİSAYAR SİSTEM İŞLETMENİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Bilgisayar Sistem İşletmeni Kimdir?
Sistem işletmeni bilişim teknolojileri sektöründe yer alan sistemleri işleten, iyileştirme yapan ve uygulamaları yöneten ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir. Sistem İşletmeni kişiler sahip oldukları yetkinlikleri Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile belgelendirirler. Kamu ve kurumsal özel şirketler, bu meslekte çalışacak kişilerde Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesini çok önemsemektedirler.

Sistem İşletmeninin Görevleri Nelerdir?
Sistem İşletmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

• İş sağlığı ve Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
• İş organizasyonu yapmak
• Sistemin işleyişini ekrandan takip etmek, sistemde oluşan problemleri verilen yönergeler doğrultusunda gidermek, sistem odasında iklimlendirme koşullarındaki değişiklikleri izleyerek limit aşımlarını amirine iletmek, ana bilgisayarı açmak ve kapatmak ve sisteme yazılım yüklemek işlemlerini kısmi nezaret altında yapmak
• Bilgisayar, ağ ve yedekleme sistemlerini izlemek ve hata kontrolü yapmak
• Bilgisayar, ağ ve yedekleme sistemlerini işletmek ve yedekleme yapmak
• Ana bilgisayar sistemlerini işletmek ve yedekleme yapmak
• Veri güvenliği ve gizliliğini sağlamak
• Uygulamaları izlemek ve süreçleri işletmek
• Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sistem İşletmeninde Olması Gereken Özellikler
• Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
• Gerekli teknik donanıma sahip olmak,
• Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
• Öz disiplin sahibi olmak,
• İş önceliklendirme ve zaman yönetimi gibi organizasyonel beceriler göstermek,

Sistem İşletmeni Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki yeterlilik Kurumu'nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesini kurumumuza başvurarak alabilirsiniz. Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur