Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu

Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

Dökümanlar - Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü
Meyem - Personel Belgelendirme / Dökümanlar - Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

1 - TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ;

- Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacağını ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm ilgili taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
- Personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem vereceğini,
- Personel belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğini,
- Personel belgelendirme prosedürlerinin; tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olacağını,
- Belgelendirmenin; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlanmayacağını, başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip edilmeyeceğini,
- Kendi faaliyetlerinden, ilgili taraflardan, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklananları da içeren, tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyeceğini ve bunları ortadan kaldıracağını veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,
- Yönetim tarafından kuruluş personeline belgelendirme sürecinin işleyişiyle ilgili baskı uygulanmayacağını,
- Belirli bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,
- Reklam dâhil sağlanan bilgilerin doğru olması ve yanıltıcı olmaması için gerekli tedbirleri alacağını,
- Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zararlara karşı gerekli tedbirleri alacağını
- Üst yönetim tarafından kuruluşun mali sürdürülebilirliğinin destekleneceğini
- Herhangi bir gruba indirim veya ayrımcılık yapılmayacağını,
- www.meyem.com.tr adresimizde yayınlamış olduğumuz bilgi güvenliği ve gizlilik polikamız gereğince çalışmış olduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, bireysel başvuru yapan müşterilerimiz ve tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliğini ve gizliliğini sağlamayı beyan ve taahhüt eder.

09.11.2023
Genel Müdür
Turgut ŞİMŞEK


2 - GENEL ŞARTLAR

2.1. Yasal hususlar

MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ, yasal statüsü bu el kitabı madde 3.1’de verilen, gerçekleştirdiği tüm belgelendirme faaliyetleri ile ilgili yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir limited şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2.2. Belgelendirme kararına ilişkin sorumluluk

MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ; belgelendirmeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dâhil belgelendirmeye ilişkin kararların tümünden sorumludur ve bunlarla ilgili yetki, sadece MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ’de bulunmaktadır.

2.3. Tarafsızlığın yönetimi

2.3.1. MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ, tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere bir Tarafsızlığı Koruma Komitesi oluşturmuştur. Bu komitenin çalışma usul ve esasları, GYS.01 Görev Yetki ve Sorumluluklar’da dokümante edilmiştir.

2.3.2. MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığıyla ilgili, Genel Müdür tarafından hazırlanan “Tarafsızlık Taahhüdü” oluşturmuş, tüm çalışanları ve ilgili taraflarla, kamuoyuna açık bir şekilde paylaşmaktadır.

2.3.3. MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ; başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacağını oluşturmuş olduğu bu el kitabi madde 3.3’de “Tarafsızlık Taahhüdü” beyanında taahhüt etmektedir.

2.3.4. Kişileri belgelendirme politika ve prosedürlerinin; tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olacağı, bu el kitabi madde 3.3’de “Tarafsızlık Taahhüdü” beyanında taahhüt edilmektedir.

2.3.5. Belgelendirmenin; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlanmayacağı, başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip edilmeyeceği, bu el kitabi madde 3.3’de “Tarafsızlık Taahhüdü” beyanında taahhüt edilmektedir.

2.3.6. MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ’in, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olduğu ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceği bu el kitabi madde 3.3’de “Tarafsızlık Taahhüdü” beyanında taahhüt edilmektedir.

2.3.7. MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ, tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirlemeyi prensip olarak benimsemiştir ve bu amaçla bir Risk Değerlendirme Tablosu oluşturmuştur.

2.3.8. MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ, belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel çıkar çatışmalarını, Risk Değerlendirme Tablosunda analiz etmekte, dokümante etmekte ve ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için gerekli tedbirleri almakta, böylesi tehditleri nasıl ortadan kaldıracağını, nasıl en aza indireceğini veya nasıl yöneteceğini gösterebilmektedir.

2.3.9. Belgelendirme faaliyetleri, tarafsızlığı koruyacak bir şekilde yapılandırılmış ve yönetilmektedir. Bu, ilgili tarafların temsil edildiği ve dengeli katılımın sağlandığı “Tarafsızlığı Koruma Komitesi” oluşturulması ile güvence altına alınmıştır.

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur