Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu

İnsan Kaynakları Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

İnsan Kaynakları Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme İnsan Kaynakları Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

İnsan Kaynakları Uzmanı Kimdir?

İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 6) bir kuruluşta organizasyonel gelişim, işe alım, performans yönetimi, eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi ve ücretlendirme süreçleri ile ilgili işlemleri yürüten nitelikli kişidir. İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 6) bütçe işlemleri, dış kaynak hizmet alım süreçleri ile dokümantasyon ve bilgi sistemi çalışmalarına destek verir. İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 6) çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerine uygun yürütür, iş süreçlerinin mevzuata, kuruluş prosedürlerine ve kalite gerekliliklerine uygunluğunu sağlayarak mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütür.

 Neden Resmi Sertifikasyon? Neden Mesleki Yeterlilik Belgesi?

İnsan Kaynakları Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi ülkemizde insan kaynakları uzmanlarının yetkinliklerini uluslararası geçerliliğe sahip şekilde resmi olarak belgeleyen tek akredite sertifikadır. Mesleki Yeterlik Belgeleri TüRKAK gibi, Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca, çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenmektedir. İnsan kaynakları uzmanlarının MYK belgesine sahip olmaları birçok önemli nedenle gereklidir. İşte bu nedenlerin bazıları:

 1. Mesleki Yetkinlikleri Kanıtlama: Mesleki yeterlilik belgesi, İK uzmanlarının belirli beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu kanıtlar. Bu, işverenlere ve müşterilere, kişinin İK alanında deneyimli ve eğitimli olduğunu gösterir.
 2. Rekabet Avantajı:İK alanı rekabetçi bir alandır ve iş başvurularında sertifikalara sahip adaylar öne çıkabilir. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, iş başvurularında rekabet avantajı sağlar.
 3. Güvenilirlik ve İtibar: Mesleki yeterlilik belgesi, İK uzmanının güvenilirliğini artırır ve işverenlerin veya müşterilerin daha fazla güven duymasını sağlar.
 4. Yenilikçi ve Güncel Bilgi:İK alanı sürekli değişen bir alan olup, iş yasaları, insan kaynakları yönetimi pratikleri ve teknolojileri sürekli olarak güncellenmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak, uzmanların bu değişikliklere ayak uydurmasına ve güncel bilgilere erişim sağlar.
 5. İşverenler İçin Maliyet ve Zaman Tasarrufu: İşverenler, belgelendirilmiş İK uzmanlarını işe alırken daha az eğitim ve öğretme süreci gerektirir, bu da zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 6. Hukuki ve Etik İhtiyaçları Karşılama:İK alanı, birçok hukuki ve etik sorumluluk içerir. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, bu sorumlulukların farkında olduğunuzu ve gereksinimlere uygun hareket edeceğinizi gösterir.
 7. Kariyer Gelişimi:İK uzmanları için kariyer gelişimi önemlidir. Mesleki yeterlilik belgesi, kariyerinizde ilerlemenize ve daha üst düzey pozisyonlara yükselmenize yardımcı olur.
 8. Müşteri ve çalışan Güveni:İK uzmanları, hem müşterilere hem de çalışanlara destek sağlarlar. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, bu tür ilişkilerde güven yaratır.

Sonuç olarak, İK uzmanlarının mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, hem kişisel hem de profesyonel açıdan son derece önemlidir. İK Uzmanı Mesleki yeterlilik belgesi, İK uzmanlarının bilgi, beceri ve deneyimlerini doğrular ve işverenlerin veya müşterilerin güvenini kazanmalarına yardımcı olur. İK alanında kariyer yapmayı düşünenler için mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak önemli bir adımdır.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 Mesleki Yeterlilik Belgesinin Uluslararası Geçerliliği Var Mıdır?

Mesleki yeterlilik kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TüRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmektedir.

TüRKAK’ ın akreditasyon faaliyetleri; Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınmakta, gözlemlenmekte ve denetlenmektedir.

Mesleki yeterlilik Kurumunun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de tanınmakta ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca AB ülkelerinde iş aramaya yönelik Europass sistemi ile AB ülkelerinde mesleki yeterlilik belgeniz ile iş başvurusu yapabilir ve iş bulabilirsiniz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenmektedir. Türkçe-İngilizcenin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.

 SINAV KAPSAMI

 • A1: İSG, çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim
 • A2: İK Süreçlerinin Yürütülmesi

İK Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavına Giriş Şartları

 • Sınava giriş için bir ön şart bulunmamaktadır.

 SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

TEORİK SINAV

Teorik sınavda adaya A1: İSG, çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim Ve A2: İK Süreçlerinin Yürütülmesi alanlarından 5 seçenekli çoktan seçmeli sorular yöneltilir.  Her soru eşit puana sahiptir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Adayın başarılı sayılması için en az % 70 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

PERFORMANS SINAV

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için adayın A2: İK Süreçlerinin Yürütülmesi ilgili bir performans uygulamasını gerçekleştirmesi beklenir. Performans sınavı İK süreçlerini yürütme senaryosuna göre gerçekleştirilir. Sınav senaryosu yazılı ve görsel materyaller (slayt, video, fotoğraf, yazılı tasvir gibi) kullanılarak oluşturulur ve dosya halinde adaya sunulur. Aday dosya üzerinden inceleme ve değerlendirmeler yaparak örnek olay çözümlemesine göre hazırladığı cevapları bilgisayar, sunuş tahtası ve benzeri kullanarak veya araç kullanmadan değerlendirici heyete sunar. Sunum esnasında değerlendirici heyet, beceri ve yetkinlik kontrol listesindeki adımların gerçekleşme düzeyine göre, beceri ve yetkinlik kontrol listesine dayalı sorular sorarak adayın açıklama yapmasını isteyebilir.

 Aday, ilgili hazırlık çalışmalarını sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gerekli altyapıya sahip bir mekânda yapar. Sınav ve belgelendirme kuruluşu hazırlık çalışmalarının bizzat aday tarafından yapılmasını sağlayacak tedbirler alır. Adaya, örnek olay çözümlemelerinin içeriğine göre, hazırlık için 60 dakikadan az olmamak üzere gerçek uygulama şartları dikkate alınarak belirli bir süre verilir. Performans sınavının sunum süresi en az 30 dakikadır. Adayın performans sınavından başarılı olabilmesi için Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde ilgili sınav için tanımlanan kritik adımların (aday tarafından başarılması zorunlu adımların) tamamından başarılı olması koşuluyla, sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

 Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Adayın her birimden toplam 2 sınav hakkı bulunur. Aday başarısız olduğu birimden tekrar sınava girebilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

İK Uzmanı Olarak Mesleki Yeterlilik Belgeleri: Başarının Temeli

İnsan Kaynakları (İK) uzmanı olarak çalışmak, organizasyonların başarısı için kritik bir rol oynamaktadır. İK biriminin başarılı bir şekilde yönetilmesi, çalışanların iş memnuniyetini artırma, yetenekleri çekme ve koruma, verimliliği artırma ve organizasyonun hedeflerine ulaşma yeteneğine bağlıdır. İşte İK uzmanı olarak mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmanın önemi ve bu alandaki birimin yöneticisi olarak bu belgelerin sağladığı avantajlardan bazıları;

İK Uzmanları: Organizasyonların Sessiz Kahramanları

İK uzmanları, organizasyonların başarısını sağlayan kilit figürlerdir. İnsan kaynakları yönetimi, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve çalışan ilişkileri gibi çok sayıda karmaşık sorumluluğu içerir. İK uzmanları, bu sorumlulukları başarıyla yöneterek organizasyonların en değerli varlıkları olan çalışanları etkili bir şekilde yönlendirirler. Bu nedenle, İK uzmanlarının profesyonelliklerini ve yeteneklerini kanıtlamaları son derece önemlidir.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri: Bilgi ve Beceri Kanıtı

Mesleki yeterlilik belgeleri, İK uzmanlarının belirli bilgi ve becerilere sahip olduğunu resmi bir şekilde kanıtlar. Bu belgeler, İK uzmanlarının insan kaynakları yönetimi, iş hukuku, iş etiği, liderlik ve diğer İK işlevlerinde yeterliliklerini ve uzmanlıklarını gösterir. İşte bu belgelere sahip olmanın önemli nedenleri:

 1. Kapsamlı Bilgi ve Yetenekler: Mesleki yeterlilik belgesi, İK uzmanlarının iş dünyasının gereksinimlerini karşılamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunu gösterir. Bu belgeler, İK uzmanlarının işe alım, eğitim, performans yönetimi ve çalışan ilişkileri gibi alanlarda etkili olmalarını sağlar.
 2. Hukuki ve Etik Uyumluluk: İK işlevi, birçok hukuki ve etik sorumluluk içerir. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak, İK uzmanlarının iş hukuku ve etik kurallara uyumlu bir şekilde çalıştığını gösterir.
 3. Organizasyonlara Katkı: İK uzmanları, organizasyonların başarısına doğrudan katkı sağlarlar. İK işlevinin başarıyla yürütülmesi, çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artırır, iş memnuniyetini artırır ve organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
 4. Profesyonellik ve Saygınlık: Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak, İK uzmanlarının profesyonelliklerini ve saygınlıklarını artırır. Bu belge, işverenler ve iş ortakları tarafından ciddiye alınmanıza yardımcı olur.

İK Biriminin Yöneticisi Olmak

İK uzmanları, sadece İK işlevlerini yürütmekle kalmaz, aynı zamanda İK biriminin yöneticileri olarak da önemli bir rol oynarlar. İK birimini yönetmek, organizasyonun insan kaynakları stratejilerini belirlemek ve uygulamak, personel yönetimi ve bütçe planlaması gibi görevleri içerir. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak, İK biriminin başarılı bir şekilde yönetilmesini destekler ve bu alandaki liderliğinizi gösterir.

Sonuç olarak, İK uzmanı olarak mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmanın önemi, organizasyonların başarısı ve çalışan memnuniyeti için kritik bir unsurdur. Bu belgeler, İK uzmanlarının bilgi, beceri ve yeteneklerini kanıtlar ve bu alandaki birimin yöneticisi olarak liderliklerini gösterir. İK uzmanları için mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak, bu alandaki etkinliği ve saygınlığı artırır ve organizasyonların başarısına katkı sağlar.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur