Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayfası
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz / Ağ Teknolojisi Elemanı

AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Ağ Teknolojileri Uzmanı Kimdir?
Veri nakleden ağları planlayan ,tasarlayan , kuran, sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılara yardımcı olan ve halen kullanımda olan ağları inceleyerek yeterli kapasitenin sağlanması için yenileme, değiştirme, geliştirme hususlarında öneriler sunarak ağ kullanımı ile verilen hizmeti denetleyen, iyileştirilmesi için gerekli düzeltmeleri yapan kişidir. Ağ teknoloji uzmanları sahip oldukları yetkinlikleri Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile belgelendirirler. Kamu ve kurumsal özel şirketler, bu meslekte çalışacak kişilerde Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesini çok önemsemektedirler.

Ağ Teknolojileri Uzmanı Görev ve İşlem Basamakları
Ağ Teknolojileri Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

• Veri iletişim sorunlarını incelemek ve alternatifli çözümler saptamak,
• Veri iletişimi imkanlarının kullanımı için standartlar geliştirmek ve belgelemek,
• Veri iletişimi sistemleri için spesifikasyonlar geliştirmek,
• Veri iletişimi sistemlerini denemek ve sonuçları değerlendirmek,
• Veri iletişimi konusunda güncel bilgiye sahip olmak,
• Veri iletişimi sorunlarında sistem çözümleyicilere, tasarımcılara, işletmenlere destek vermek,
• Veri iletişimi yazılımını değerlendirmek, geliştirmek ve bakımını yapmak,
• Yeterli veri iletişimi kapasitesinin ekonomik olarak bulunmasını sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ağ Teknoloji Uzmanları Nerelerde Çalışabilirler?
Hedefleriniz arasında bir network uzmanı olarak çalışmak varsa şanslı sayılırsınız. Network uzmanlarının bugünün olduğu kadar geleceğin de en çok aranan meslek sahipleri olacağı öngörülmektedir. Dünya üzerinde işlemlerini ve iletişimlerini bilgisayar ağı üzerinden yapmayan pek az kurum ve işletme kalmış durumdadır. İleriki yıllarda özellikle de siber suçların, bununla da bağlantılı olarak siber suçlar nedeniyle kaybedilen yüksek para miktarının artışıyla ağ uzmanlarına çok daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

Bir network uzmanı olarak her şeyden önce ağ güvenliği ve siber güvenlik alanlarında uzmanlaşmış IT şirketlerinde çalışabilirsiniz. Bunların dışında eğitim, sağlık, finans ve telekomünikasyon gibi sektörlerde de her zaman network uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgenizi alır, kendinizi sürekli olarak geliştirir ve elinizden geldiğince tecrübe kazanırsanız her zaman aranan ve başarılı bir network uzmanı olmanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca Ağ uzmanları yurddışı ülkelerinde de en çok aranan uzmanlar arasında olup, mesleki yeterlilik belgesi uluslararası geçerliliği sayesinde sizlere yurddışında da çalışma fırsatları sunacaktır.

Ağ Teknolojileri Elemanı Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki yeterlilik Kurumu'nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesini kurumumuza başvurarak alabilirsiniz. Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur