Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz

PROJE YÖNETİCİSİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Proje Yöneticisi Kimdir?
Proje Yöneticisi veya sektörde daha çok kullanıldığı haliyle Project Manager, en basit haliyle bir projeyi yöneten kişilerdir. Başında bulunduğu projede her detaydan sorumlu olan Proje Yöneticisi, projenin başarıya ulaşması için proje ekibine başarılı bir şekilde liderlik etmelidir. Her proje birbirinden farklı olduğu için beraberinde yepyeni zorluklar getirebilir.

Projenin kapsamına göre de liderlik rolünü taşıyacak olan Proje Yöneticisinin sorumlulukları da değişiklik gösterebilir. Sorumluluklar değişse bile Proje Yöneticileri projenin başlama, planlama, yürütme, izleme, kontrol ve bitiş süreçlerinin hepsinde yer almak durumundadır. Projeleri zamanında, kararlaştırılan bütçeye uygun ve tasarlandığı haline göre teslim etmek de Project Manager’lar yani Proje Yöneticilerinin en büyük sorumluluklarından biridir.

Neden Resmi Sertifikasyon? Neden Mesleki Yeterlilik Belgesi ?
Proje Yönetimi, özellikle son 10 yıldır hayatımıza dahil olmuş bir yönetim yaklaşımıdır. Öncülüğünü büyük çaplı işletmelerin ve uluslararası karar verici organizasyonların yaptığı yönetim yaklaşımı; her türlü kaynağın en verimli şekilde kullanılarak, üst düzey fayda yaratmayı sağlamanın anahtarı olarak kabul edilmektedir.

Kurum ve organizasyonlar, bütçe aralığı ne olursa olsun, projelerinin yönetilmesini tercih etmekte ve tanınırlığı olan uluslararası ve ulusal kurumların standartlarında profesyonel yöneticiler tarafından yürütülmesini talep etmektedir. Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi ülkemizde Proje Yöneticisi kişilerin yetkinliklerini resmi olarak belgeleyen ve uluslararası akreditasyona sahip tek sertifikadır. Mesleki Yeterlik Belgeleri Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Proje Yöneticisi Eğitim talebiniz ve detaylı bilgi için lütfen bilgilendirme başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız


Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?
Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş olan ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri karşıladığını belgeleyen, uluslararası geçerliliğe sahip tek belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgelerler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını düzenlemek ve belgelendirme yapmak amacı ile, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Kuruluşumuz MEYEM Belgelendirme MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Değerlendirme süreci çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar.

Birçok meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, yasayla veya ilgili mevzuat düzenlemeleri ile zorunlu tutulmaktadır. Günümüzde bir meslekte yetkin olduğunuzu kanıtlamanın en etkili ve geçerli yolu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaktır.

Proje Yöneticisi Ulusal Yeterliliği
Proje Yönetimi, kaynak kullanımında en önemli yönetim yaklaşımıdır. Kurum/ organizasyon türü ister kamu ister iş dünyası isterse sivil toplum olsun yapıların kurumsallaşması için zorunlu bir dönüşümdür. Proje Yönetimi ile sınırsız olmayan tüm kaynakların en verimli ve etkin kullanımı ile âtıl kaynak sorunun çözülmesi, ihtiyaçlara ve gereksinimlere doğru cevap verilmesi, gelecek odaklı çalışma kültürü geliştirilmesi, sistemlerin kurum/organizasyon içerisinde kişi merkezli değil kurum merkezli yürütülerek, kurum hafızasının oluşması ve yürütülen tüm çalışmaların her boyutta hesap verebilir ve şeffaf olması için bir zorunluluktur.

Son 10 yıl içerisinde gerek iş dünyası gerekse sivil toplum alanında tüm çalışmalar projeler üzerine şekilleniyor, bu da kurumsal boyutta proje yönetimi alanında örgütlenmeyi ve yetkinliği, toplumsal boyutta ise istihdam edilebilirliği yaratıyor. Bu gerekçelendirme çerçevesinde Proje Yöneticisi ulusal yeterliliği üzerinde çalışmalar yürütülerek, Seviye-5 ve Seviye-6 boyutunda geliştirilmiş olup, yeterlilik uluslararası boyutta düzenlenmiştir.

Uluslararası boyutta Proje Yönetimi yetkinliği alanında onlarca yönetim yaklaşımı geliştirilmişken; yaygın olarak kabul gören PMP yönetim yaklaşımı Proje Yöneticisi ulusal yeterliliğinde de kabul edilen ve üzerine şekillenen bir süreç olmuştur.Proje Yöneticisi ulusal yeterliliği 2 seviye boyutunda düzenlenmiştir. İki seviye arasındaki fark şu şekilde ortaya konmuştur:

Seviye-5: Proje geliştirme ve proje süreç grupları içinde farklı rollerde görev almış ya da kısmi yer almış olan bireylerin proje yönetimi alanında temel bilgiye sahip olarak yeterlilik kazanması ve bunun tanınırlığını belgeleyen süreçtir.

Seviye-6: Seviye-5 temel donanımına sahip ve proje süreç gruplarında proje yöneticisi olmuş bireylerin proje yönetimi alanında yetkinlik sahibi ve bunun tanınırlığını belgeleyen süreçtir.

Hemen Şimdi Başvurun
Siz de Mesleki Yeterlilik Belgenizi alarak Mesleki Yeterliliğinizi ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip resmi bir belge ile belgelendirin. MEYEM belgelendirme MYK tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Proje Yöneticisi Nerelerde Çalışabilir?
Proje yöneticisi kişilerin çalışma alanları son yıllarda oldukça genişlemiştir. Gerek kamu kurumlarında ve gerekse özel sektörde, yapılacak tüm faaliyetler projelendirilerek proje yöneticileri tarafından yürütülmektedir. Bu sebeple projelerde görev alarak ilerleyen süreçlerde proje yöneticisi olabilecek kişiler ve proje yöneticileri çok yüksek ücretlerle kamu ve özel sektörde çalışma imkanları bulabilmektedir.

Proje Yöneticisinin Hangi Özellikleri Öne Çıkıyor?
Proje Yöneticisinin farklı projelerde çalışarak deneyim sahibi olması çok önemli bir etken olsa da deneyim ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmalarının üstüne etkili bir liderlik rolü üstlenebilmeleri için birtakım sosyal becere de sahip olmalıdırlar. Proje Yöneticisinin özellikle üç yetkinliğe sahip olması önemlidir. Proje yönetimi, liderlik ve stratejik yönetim. Bu üç yetkinliğe ek olarak Proje Yöneticisinin sahip olması gereken beceriler arasında iletişim, organizasyon becerileri, sorun çözme kabiliyeti, liderlik ve uzlaşma sayılabilir.

- İletişim: Bir Proje Yöneticisinin sahip olabileceği en önemli becerilerden biri şüphesiz ki etkili iletişim kurma becerisidir. - Organizasyon becerileri: Proje Yöneticileri, projedeki kişisel görevlerine ek olarak tüm proje ekibinin görevlerini de yöneteceği için mükemmel organizasyon becerilerine sahip olmaları önem taşıyor.

- Sorun çözme kabiliyeti: Projelerde mutlaka karşınıza sorunlar çıkacaktır. Önemli olan bu sorunları ele alma biçimi ve sorunları çözme sürecidir. Proje Yöneticileri sorunlarla karşılaşıldığında sorunun yaratacağı riskleri azaltacak ve sorunla mücadele etmek için yol belirleyecek kişilerdir.

- Liderlik: Genel bir liderlik tanımı düşünün. Lider kimdir? Gerçek liderler çevresine ilham verir ve çıktığınız yolda takip edeceğiniz kişi görevini üstlenirler. Proje süreci ne kadar zorluklarla dolu olsa da Proje Yöneticileri, liderlik becerilerini kullanarak zorluklara rağmen projedeki motivasyonunuzu koruyarak, proje sürecini takip etme isteğinizi canlı tutar.

Proje Yönetimi Alanında Temel Bilgiye Sahip Kişiler İçin Proje Yönetimi Eğitimi
Bu eğitim Proje geliştirme ve proje süreç grupları içinde farklı rollerde görev almış ya da kısmi yer almış olan bireylerin proje yönetimi alanında temel bilgiye sahip olarak yeterlilik kazanması için planlanmıştır. Proje Yönetimi alanında temel düzeyde bilgi sahibi kişilerde bu eğitimden yararlanabilir. Bu eğitimi tamamlayan kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Proje Yöneticisi Seviye-5 için belirlediği kazanımları elde etmiş olurlar. Bu eğitimi tamamlayan Proje Yöneticisi adayların mesleki yeterlilik belgesi almak istemesi durumunda MYK Proje Yöneticisi Seviye-5 sınavlarına başvurmaları tarafımızca tavsiye edilir.

Proje Yönetimi alanında temel bilgiye sahip kişiler için proje yönetimi eğitim içeriği 6 başlık çerçevesinde düzenlenmiştir:

1. Proje Yönetimi 101 (Proje Nedir?, Tanımsal Ayrımlar, Proje Yönetimi, Proje Yönetimi Yaklaşımları, Proje Yöneticisi Rolü, Proje süreç Elementleri, Proje Bilgi Alanları)

2. Proje Başlatma Süreç Grubu (Analizler& Paydaşların Belirlenmesi, Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması)

3. Proje Planlama Süreç Grubu (Gereksinimlerin Toplanması, Kapsamın Tanımlanması, İş Kırılım ağacı & WBS Sözlüğü, Kapsam Yönetiminin Planlanması, Aktivitelerin Tanımlanması, Sıralanması, Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi, Zaman Çizelgesi Yönetim Planı, Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, bütçenin Belirlenmesi, Maliyet Yönetiminin Planlanması, Kaynak Yönetiminin Planlanması, Tedarik Yönetiminin Planlanması, Paydaş Yönetiminin Planlanması, İletişim Yönetiminin Planlanması, Risklerin Tanımlanması, Analiz Edilmesi, Risk Yanıtlarının Belirlenmesi, Risk Yönetiminin Planlanması, Kalite Yönetiminin Planlanması, Proje Yönetiminin Planlanması)

4. Proje Yürütme Süreç Grubu (Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi, Kaynakların Temini, Proje Ekibinin Geliştirilmesi, Proje Ekibinin Yönetilmesi, Tedariklerin Yürütülmesi, Paydaş Katılımının Yönetilmesi, İletişimin Yönetilmesi, Kalitenin Yönetilmesi, Risk Yanıtlarının Uygulanması, Bilgi Birikiminin Yönetilmesi)

5. Proje İzleme& Kontrol Süreç Grubu (Kapsamın Onaylanması, Kapsamın Kontrolü, Zaman Çizelgesinin Kontrolü, Maliyetlerin Kontrolü, Kaynakların Kontrolü, Tedariklerin Kontrolü, Paydaş Katılımının İzlenmesi, İletişimin İzlenmesi, Entegre Değişim Kontrolü, Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi)

6. Proje Kapanış Süreç Grubu (Proje ya da fazın Kapatılması)

Proje Yöneticisi Eğitim talebiniz ve detaylı bilgi için lütfen bilgilendirme başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

Proje Yöneticisi Tecrübesine Sahip Kişiler İçin Proje Yönetimi Eğitimi
Bu eğitim proje süreç gruplarında proje yöneticisi olarak daha önce görev almış, proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi amacı ile planlanmıştır. Bu eğitimi tamamlayan kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Proje Yöneticisi Seviye-6 için belirlediği kazanımları elde etmiş olurlar. Bu eğitimi tamamlayan Proje Yöneticisi adayların mesleki yeterlilik belgesi almak istemesi durumunda MYK Proje Yöneticisi Seviye-6 sınavlarına başvurmaları tarafımızca tavsiye edilir.

Proje Yöneticisi tecrübesine sahip kişiler için proje yönetimi eğitim içeriği 8 başlık çerçevesinde düzenlenmiştir:

1 Proje Yönetimi 101 (Proje Nedir?, Tanımsal Ayrımlar, Proje Yönetimi, Proje Yönetimi Yaklaşımları, Proje Yöneticisi Rolü, Proje süreç Elementleri, Proje Bilgi Alanları)
2 Proje Başlatma Süreç Grubu (Analizler& Paydaşların Belirlenmesi, Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması)
3 Proje Planlama Süreç Grubu (Gereksinimlerin Toplanması, Kapsamın Tanımlanması, İş Kırılım ağacı & WBS Sözlüğü, Kapsam Yönetiminin Planlanması, Aktivitelerin Tanımlanması, Sıralanması, Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi, Zaman Çizelgesi Yönetim Planı, Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, bütçenin Belirlenmesi, Maliyet Yönetiminin Planlanması, Kaynak Yönetiminin Planlanması, Tedarik Yönetiminin Planlanması, Paydaş Yönetiminin Planlanması, İletişim Yönetiminin Planlanması, Risklerin Tanımlanması, Analiz Edilmesi, Risk Yanıtlarının Belirlenmesi, Risk Yönetiminin Planlanması, Kalite Yönetiminin Planlanması, Proje Yönetiminin Planlanması)
4 Proje sürecini destekleyici araç ve teknikler.
5 Yönetimi destekleyici teori ve tutumlar.
6 Proje Yürütme Süreç Grubu (Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi, Kaynakların Temini, Proje Ekibinin Geliştirilmesi, Proje Ekibinin Yönetilmesi, Tedariklerin Yürütülmesi, Paydaş Katılımının Yönetilmesi, İletişimin Yönetilmesi, Kalitenin Yönetilmesi, Risk Yanıtlarının Uygulanması, Bilgi Birikiminin Yönetilmesi)
7 Proje İzleme& Kontrol Süreç Grubu (Kapsamın Onaylanması, Kapsamın Kontrolü, Zaman Çizelgesinin Kontrolü, Maliyetlerin Kontrolü, Kaynakların Kontrolü, Tedariklerin Kontrolü, Paydaş Katılımının İzlenmesi, İletişimin İzlenmesi, Entegre Değişim Kontrolü, Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi)
8 Proje Kapanış Süreç Grubu (Proje ya da fazın Kapatılması)

Proje Yöneticisi Eğitim talebiniz ve detaylı bilgi için lütfen bilgilendirme başvurusu yapınız.

Proje Yöneticisi Olmak için Koşullar Nelerdir?
Proje yöneticisi olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
• Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak
• Üniversite mezunu olmak
• Çalışılacak sektöre hakim olmak
• Liderlik özelliğine sahip olmak

Proje Yöneticisi Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?
Proje yöneticisi olmak isteyen kişilerin resmi olarak bir bölüm bitirme zorunluluğu yoktur. Ama iyi bir proje yöneticisi olmak için üniversite mezunu olmak ve sektör tecrübesi kazanmak gerekir. Ayrıca proje yöneticiliği alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, bu meslekte yetkinliklerini resmi olarak kanıtlamış olurlar.

Kimler Proje Yöneticisi Olabilir?
Proje yöneticisi olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:
• Liderlik özelliği taşımak
• Sorumluluğunun bilincinde olmak
• Titiz olmak
• Çoklu görev kabiliyetine sahip olmak
• Planlı olmak
• Disiplinli olmak
• Çözüm odaklı hareket edebilmek

Proje Yöneticisi Nerelerde Çalışabilir?
Proje yöneticisi kişilerin çalışma alanları son yıllarda oldukça genişlemiştir. Gerek kamu kurumlarında ve gerekse özel sektörde, yapılacak tüm faaliyetler projelendirilerek proje yöneticileri tarafından yürütülmektedir. Bu sebeple projelerde görev alarak ilerleyen süreçlerde proje yöneticisi olabilecek kişiler ve proje yöneticileri çok yüksek ücretlerle kamu ve özel sektörde çalışma imkanları bulabilmektedir.

Proje Yöneticisinin Hangi Özellikleri Öne Çıkıyor?
Proje Yöneticisinin farklı projelerde çalışarak deneyim sahibi olması çok önemli bir etken olsa da deneyim ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmalarının üstüne etkili bir liderlik rolü üstlenebilmeleri için birtakım sosyal becere de sahip olmalıdırlar. Proje Yöneticisinin özellikle üç yetkinliğe sahip olması önemlidir. Proje yönetimi, liderlik ve stratejik yönetim. Bu üç yetkinliğe ek olarak Proje Yöneticisinin sahip olması gereken beceriler arasında iletişim, organizasyon becerileri, sorun çözme kabiliyeti, liderlik ve uzlaşma sayılabilir.

- İletişim: Bir Proje Yöneticisinin sahip olabileceği en önemli becerilerden biri şüphesiz ki etkili iletişim kurma becerisidir.

- Organizasyon becerileri: Proje Yöneticileri, projedeki kişisel görevlerine ek olarak tüm proje ekibinin görevlerini de yöneteceği için mükemmel organizasyon becerilerine sahip olmaları önem taşıyor.

- Sorun çözme kabiliyeti: Projelerde mutlaka karşınıza sorunlar çıkacaktır. Önemli olan bu sorunları ele alma biçimi ve sorunları çözme sürecidir. Proje Yöneticileri sorunlarla karşılaşıldığında sorunun yaratacağı riskleri azaltacak ve sorunla mücadele etmek için yol belirleyecek kişilerdir.

- Liderlik: Genel bir liderlik tanımı düşünün. Lider kimdir? Gerçek liderler çevresine ilham verir ve çıktığınız yolda takip edeceğiniz kişi görevini üstlenirler. Proje süreci ne kadar zorluklarla dolu olsa da Proje Yöneticileri, liderlik becerilerini kullanarak zorluklara rağmen projedeki motivasyonunuzu koruyarak, proje sürecini takip etme isteğinizi canlı tutar.

Proje Yöneticisi Belgelendirme Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki yeterlilik Kurumu'nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesini kurumumuza başvurarak alabilirsiniz. Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur