Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Dökümanlar HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

HELAL BELGELENDİRME
SERTİFİKA VE LOGO KULLANMA TALİMATI

( Resmi Yetkili Helal Sertifika Belgesi Düzenleme Kuruluşu MEYEM Belgelendirme )

1. MEYEM tarafından belgelendirilmiş müşteriler, sertifika ve logoları, helal akreditasyon kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır. İslami değerlere, inançlara uygun olmayan bir isim, logo, sembol, slogan, reklam tanıtım malzemesi veya marka kullanamazlar.

2. Belgelendirilen müşteri, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:

a) Internet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, MEYEM’in şartlarına uyulmalıdır.

b) Helal Belgelendirme sürecine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamalı veya buna müsaade edilmemelidir.

c) Helal Sertifika ve herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına müsaade edilmemelidir.

d) Belgelendirme süresinin dolması, MEYEM tarafından belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi üzerine sertifika ve logo kullanımı ile belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetleri durdurulmalıdır.

e) Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.

f) Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, MEYEM’in bir ürünü/hizmeti veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılmamalı veya buna izin verilmemelidir.

g) Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimi verilmemelidir.

h) Sertifika, MEYEM’e veya helal belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılmamalıdır.

i) Belgelendirme süresinin dolması, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi halinde sertifika ve logo kullanımını durdurmalıdır.

j) Helal belgesini yenilemede başarısız olan belge sahiplerinin binalarında veya imal edilmiş helal ürünlerde/hizmetlerin üzerinde veya marketlerin veya süpermarketlerin koridorlarında helal işaretini kullanımını durdurmalıdır.

k) Belgelendirilen müşteriler, belgelendirmenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında sertifika veya logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuata göre işlem yapılır.

l) Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen müşterilere, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi işlemleri uygulanır.

m) Reklamlarda, katalog ve benzeri kaynaklarda helal belgelendirme sistemine hatalı atıf yapılması veya ruhsatların, helal belgelerin veya işaretlerinin yanıltıcı şekilde kullanımı karşısında MEYEM gerekli yasal girişimlere başvurabilir.

3. MEYEM Helal Sertifikası/Helal Uygunluk Belgesi;

- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz,

- Belgelendirilen müşteri dışında, başka bir kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz.

- Belgelendirilen müşterilere verilen Helal Sertifikaları/ Helal Uygunluk Belgeleri HYYZZWW-NN şeklinde kodlanır. H harfi helal belgelendirmeyi ifade eder ve tüm kodlamalarda kullanılır. Yıl (YY), Ay (ZZ) ve Gün (WW) ile ifade edilir. NN ise 01’den başlayarak belgelendirmesi yapılan müşteri kuruluşlara verilen sıra numarasını ifade etmektedir.

- Belgelendirilen müşteri kuruluş kendi adına düzenlenmiş helal sertifika numarasını belgelendirme kapsamındaki tüm ürünleri üzerinde MEYEM Helal Logosu ile birlikte bulundurmalıdır.

- Belge sahibi belgeyi okunabilirliğe zarar verecek şekilde çoğaltamaz veya orijinal nüshalar veya onun fotokopileri üzerinde yasa dışı bir yöntemle değişiklik yapamaz. Belge sahibi belgeyi ve/veya deney raporlarını, MEYEM’in kontrolü ve izni dışında diğer dillere çeviremez.

4. MEYEM Logosu;

- MEYEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. firmasının faaliyetlerinde kullandığı logosudur.(Şekil A)

5. MEYEM Helal Logosu;

- MEYEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. firmasının Helal Belgelendirme faaliyetlerinde kullanacağı logosudur.(Şekil B)

- Logo Şekil C’de verilen renk ve formata göre kullanılmalıdır.

- Logo A4 ebatındaki bir malzeme üzerinde kullanılacak ise Şekil D’de verildiği gibi en ve boy olarak 40 mm ölçülerinde kullanılmalıdır. Daha farklı boyuttaki bir malzeme üzerinde kullanılacak ise MEYEM tarafından uygun ölçülerde hazırlanan örnekler mail olarak müşteri kuruluşa iletilir.

- Logo Ürün sertifikası gibi kullanılamaz.

- Belgelendirmesi tamamlanan müşteriler tarafından sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından kullanılamaz.

- Laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya kontrol raporlarında kullanılamaz.

- Ürün üzerinde kullanılabilir. Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.

- Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.

- Ürünlerin üzerinde açık bir şekilde basılabilir ve her bir kutu/paket üzerindeki etikette kullanılabilir.

- Müşterinin reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir.

- Belgelendirilmiş helal hizmetleri için helal logosu sadece belgelendirilen kuruluşun girişinde sergilenebilir.

- Orijinal özelliklerini değiştirmemesi kaydıyla MEYEM Helal Logosu, müşteri kuruluş tarafından paketlemelerine uyan bir renkte basılabilir.

- MEYEM Helal logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca MEYEM logosuna, MEYEM web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.

6. MEYEM QR Karekodu:

- Helal belgesine sahip müşteri kuruluş için MEYEM Helal markası ve izlenebilirlik özel ve benzersiz bir tanımlama ile karekod (QR) kullanımı üzerinden sağlanacaktır.

- Helal Belgesine sahip müşteri kuruluş belirlenen MEYEM Helal markası ve karekodunu sadece Helal belgesine sahip ürün etiketinde kullanacaktır.

- Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Ambalajlama ile birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Ürün ambalajı üzerindeki Tip etiketleri ve tanımlama plakaları (QR karekodu), ürünün parçası olarak değerlendirilir.

7. HAK Resmi Logosu Kullanımı:

- MEYEM, gerçekleştireceği helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde (rapor, belge, yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde) HAK akreditasyon markasını, sadece “AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi” nin, güncel versiyonuna göre kullanabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.hak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

- MEYEM tarafından belgelendirilen müşteriler, HAK akreditasyon markasını nihai ürünlerinin üzerinde logo ve marka olarak kullanamazlar. Ancak MEYEM helal logosu ile ve logonun bütünlüğünü bozmayacak şekilde yazılı olarak ‘T.C. Helal Akreditasyon Kurumundan akredite edilmiştir’ ifadesi ile belirtebilirler.

- HAK akreditasyon markası;

• MEYEM logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz,
• Taşıtların üzerinde kullanılamaz,
• Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

Şekil A: MEYEM Logosu


Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

Şekil B: MEYEM Helal Logosu


Dökümanlar - Şekil C: MEYEM Helal Logosu Format ve Renkleri

Şekil C: MEYEM Helal Logosu Format ve Renkleri


Dökümanlar - Şekil C: MEYEM Helal Logosu Ölçüleri

Şekil D: MEYEM Helal Logosu EbatlarıBu sitenin sayfaları toplam  7.426.037  defa görüntülendi 

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur