Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Dökümanlar HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

HELAL BELGELENDİRME
SERTİFİKA VE LOGO KULLANMA TALİMATI


Helal Sertifikası Nedir?
Helal Sertifikası, bir işletmesinin müşterisine sunmuş olduğu ürün veya hizmetlerin ilgili SMIIC standartında belirlenen kriterlere uygun olduğunu belgeleyen sertifikadır. Güvenli olmayan gıda ve hizmetler helal olarak kabul edilmez ve bir gıdanın veya hizmetin helal gıda olabilmesi için izlenebilirlik dahil gıda güvenliği kalite standartlarının da önkoşul olarak sağlanması gerekmektedir.

Helal sertifikası, helal gıdanın ve ürünlerinin ana üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar gıda zincirinin tüm aşamalarını içerisine alır. Üretim, işleme, dağıtım, depolama ve taşıma süreçlerini de içerecek şekilde tüm aşamalar denetlenerek, OIC/SMIIC 1:2019 standardına uygun olması durumunda Helal gıda sertifikası düzenlenir.

Helal Sertifikası 04.06.2022 tarihinde yayınlanan 7408 sayılı kanun uyarınca ülkemizde sadece Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından alınabilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan incelemeler ve denetimler sonrasında uygun bulunan gıda ürünleri için Helal Sertifikası düzenlenir. Kuruluşumuz Meyem belgelendirme HAK tarafından akredite edilmiş olup, sizde Helal Gıda Sertifikası ihtiyaçlarınız için, MEYEM Belgelendirmeyi güvenle tercih edebilirsiniz.

Neden HAK Akreditasyonuna Sahip Helal Sertifikası?
7060 sayılı kanun uyarınca Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını Akredite etme yetkisi sadece Ticaret Bakanlığına bağlı olan Helal Akreditasyon Kurumuna verilmiştir.

Yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyette bulunmak, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek kurum olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmuştur.

04.06.2022 tarihinde yayınlanan 7408 sayılı kanununa göre Helal Uygunluk Belgelendirmesi sadece Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir. HAK akreditasyonuna sahip Helal Sertifikası resmi geçerliliğe ve uluslararası tanınırlığa sahiptir.

Helal sertifikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Belgelendirme Başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVUR
Helal Belgelendirmenin Diğer Belgelendirmelerden Farkı Nedir ?
• Helal Sertifikası Helal Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından yapılan denetim sonrasında uygunluk verilen ürün ve hizmetler için düzenlenir.
• Helal Sertifikası denetimlerinde işletmenin yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerini yürütüyor olması denetlenir.
• Helal Sertifikası denetimlerinde işletmenin yönetim sistemi standartlarının gereklerini yerine getirip getirmediği denetlenir. (Gıda güvenliği yönetim sistemi, Kalite yönetim sistemi vb.)
• Helal Sertifikası denetimlerinde işletmenin tüm üretim ve hizmet süreçleri için kaynağı doğrulanabilir, doğal kaynaklardan elde edilmiş, akredite kuruluşlar tarafından analizleri yapılmış, yasal ve İslami esaslara uygun ürünleri kullanarak üretim yapması ve hizmet sunması denetlenir.
• Helal Sertifikası denetimlerinde işletmenin tüm ürün ve hizmetler için izlenebilir bir yapı kurmuş olması denetlenir.
• Helal Sertifikası denetimlerinde işletmenin çalışanların ve tüketicilerin tüm haklarına riayet edecek şekilde faaliyet gösterip göstermediği denetlenir.
• Helal Sertifikası denetimlerinde işletmenin çalışanlar için uygun çalışma koşullarını sağlayıp sağlamadığı denetlenir.
• Tüm içerikler yasal şartlardan bağımsız da detaylı olarak incelenir.

Helal Sertifikasına Sahip Olmanın Avantajları Nelerdir?
Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve hizmetlerin belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi giderek artmaktadır. Helal sertifikası üreticiler ve tüketiciler açısından güven temin eden bir kalite sistemidir. Temelinde hijyenik, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir üretim vardır.

Helal Sertifikalı ürünler ve hizmetler tüketici açısından tüm süreçleri denetlenerek uygunluk kontrolü verilmiş yapısı sayesinde güvenilir ve sağlıklı olarak değerlendirilir ve tercih edilir. Buğün uluslararası bir standart olan SMIIC standartlarına uygun olarak verilen Helal Sertifika sahibi ürünler ve hizmetler, doğal kaynaklardan üretilmesi, sağlıklı ve güvenilir olması nedeniyle Müslümanlar kadar Müslüman olmayan kişiler tarafından da tercih edilmektedir. Helal Belge/Sertifika/Logo ile işaretlenen ürünler tüketicilerin tercihleri açısından büyük kolaylık sağlamaktadır.

Üreticiler açısından helal gıda sertifikası; tüketicilerin güveninin kazanılması, daha kaliteli ve güvenli bir üretim sürecinin oluşturulması ve sürekli denetlenmesi, global pazarda yer edinilmesi ve rekabet gücünün korunması açılarından faydalı bir süreç olacaktır. Ayrıca helal sertifikası üreticilere kamu kurumları ve özel sektördeki çalışma alanlarında prestijli bir çalışma önceliği sunmaktadır.

Hali hazırda dünya pazarına güvenilir ürünlerle girilmesi, “Türk Malı” ibareli ürünlerin itibar kazanması ve helal belgeli ürünlere yönelik tüketici güveninin artırılabilmesini teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler kapsamına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ekinde yer alan “Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” listesinde yapılan güncelleme sonucunda, sadece HAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen helal belgeleri destek kapsamında değerlendirilecektir.

Helal gıda ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda tüketicilerde güçlü bir karşılığı olduğu anlaşılmıştır. Çeşitli ülkelerde ve ülkemizin farklı illerinde uygulanan anket çalışmalarına göre tüketicilerin piyasada bulunan ürünler içerisinde helal gıda etiketli ürünlere daha fazla güvendiği ve tercih ettiği tespit edilmiştir. Ürünlerin satın alınma durumlarını etkileyen faktörlerin araştırıldığı bir çalışmaya göre de ürünün helal logolu olmasının ISO standartları olmasından daha önemli bir tercih sebebi olduğu belirtilmiştir.

Kuruluşumuz MEYEM Belgelendirme HELAL AKREDİTESYON KURUMU tarafından TS OIC/SMIIC 2:2019 standardına göre Helal Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Helal sertifikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Belgelendirme Başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVUR

Helal Sertifakası Belgelendirme Süreci Nasıl Gerçekleştirilir?
Helal sertifikası belgelendirme süreci MEYEM’e başvuru yapan müşteri kuruluşun aşağıdaki süreçler izlenerek ilgili SMIIC standartı doğrultusunda uygun koşulları sağlanması durumlarında yapılan bir belgelendirme sürecidir. Helal sertifikası belgelendirme süreci aşağıdaki adımlar ile özetlenebilir;

> Belgelendirme Başvurusunun Alınması
> Başvurunun Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması
> Belgelendirme Teklifinin Verilmesi
> Belgelendirme Sözleşmesinin İmzalanması
> Denetim Planlama ve Hazırlık
> Aşama 1 Denetimi
> Aşama 2 Denetimi
> Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetlerin Tamamlanması
> Belgelendirme Kararının Verilmesi
> Helal Sertifikanın Basılması ve Duyurulması


Helal Akreditasyon Markası Ne Demektir?
Yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyette bulunmak, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek kurum olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmuştur.

Helal MEYEM HAK tarafından Helal Sertifikası düzenlemek üzere Akredite edilmiştir. Helal MEYEM tarafından belgelendirilen firmalar, Helal MEYEM logosunu ve markasını kullanırlar.

Benzer şekilde bu kuruluşlar, her türlü basılı ve görsel belgeler ile tanıtım ve reklam materyallerinde de Helal MEYEM Markasını kullanabilme hakkına sahip olur.

Bütün bu kullanım şartlarına ilişkin detaylar ve kuruluşların Helal MEYEM Markasına yazılı veya görsel atıfta bulunurken uymak zorunda olduğu kurallar ‘TL.1003 Helal Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı’ dokümanında yer almaktadır. Helal sertifikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Belgelendirme Başvurusu yapınız.

Helal Sertifikası Hangi Ürün ve Hizmetleri Kapsar?
a ) Helal Gıda Üretimi
Ürettiğiniz gıda ürünlerinin OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda için Genel Kurallar standardına uygun olması durumunda, ürettiğiniz ürünler için Helal Gıda Sertifikası alabilirsiniz.

b) Helal Yemek, Helal Restourant, Helal Catering Hizmetleri:
Müşterilerinize sunmuş olduğunuz yemek hizmetinin OIC/SMIIC 6:2019 standardına uygun olması durumunda, sunmuş olduğunuz hizmet için Helal Yemek Sunumu Sertifikası alabilirsiniz.

c) Helal Gıda Ambalajlama ve Ambalaj Malzemesi Üretimi:
Ürettiğiniz ambalaj ürünlerinin OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda için Genel Kurallar standardına uygun olması durumunda, ürettiğiniz ürünler için Helal Ambalaj Sertifikası alabilirsiniz.

d) Helal Turizm Hizmetleri:

Müşterilerinize sunmuş olduğunuz Konaklama, Tur Hizmetleri, Transferler Hizmetleri, Turist Rehber Hizmetleri ve diğer hizmetler ve tesisler (Spa & Wellness, Sağlık Hizmetleri vb.) hizmetleri için Helal Turizm Sertifikası alabilirsiniz.Ürettiğiniz gıda ürünlerinin OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda için Genel Kurallar standardına uygun olması durumunda, ürettiğiniz ürünler için Helal Gıda Sertifikası alabilirsiniz.

Siz de HAK akreditasyonuna sahip Helal Sertifikası alarak hizmet kalitenizi resmi olarak belgelendirebilir ve müşteri ağınızı genişletebilirsiniz. HAK akreditasyonu kapsamında sahip olacağınız Helal sertifikası İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) satandartları kapsamında düzenlenmektedir. SMIIC, Birleşmiş Milletlerden sonra 57 üye ülkesi ile dünyadaki en büyük çatı kuruluş olan İİT’na bağlı bir kuruluştur. Sizde ‘Helal Sertifikası nereden alınır’ diye düşünüyorsanız MEYEM belgelendirmeye başvurarak HAK akreditasyonu kapsamında Helal Sertifikasına resmi yollardan ulaşabilirsiniz.

HELAL BELGELENDİRME SERTİFİKA VE LOGO KULLANMA TALİMATI
1. MEYEM tarafından belgelendirilmiş müşteriler, sertifika ve logoları, helal akreditasyon kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır. İslami değerlere, inançlara uygun olmayan bir isim, logo, sembol, slogan, reklam tanıtım malzemesi veya marka kullanamazlar.

2. Belgelendirilen müşteri, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:

a) Internet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, MEYEM’in şartlarına uyulmalıdır.

b) Helal Belgelendirme sürecine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamalı veya buna müsaade edilmemelidir.

c) Helal Sertifika ve herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına müsaade edilmemelidir.

d) Belgelendirme süresinin dolması, MEYEM tarafından belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi üzerine sertifika ve logo kullanımı ile belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetleri durdurulmalıdır.

e) Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.

f) Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, MEYEM’in bir ürünü/hizmeti veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılmamalı veya buna izin verilmemelidir.

g) Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimi verilmemelidir.

h) Sertifika, MEYEM’e veya helal belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılmamalıdır.

i) Belgelendirme süresinin dolması, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi halinde sertifika ve logo kullanımını durdurmalıdır.

j) Helal belgesini yenilemede başarısız olan belge sahiplerinin binalarında veya imal edilmiş helal ürünlerde/hizmetlerin üzerinde veya marketlerin veya süpermarketlerin koridorlarında helal işaretini kullanımını durdurmalıdır.

k) Belgelendirilen müşteriler, belgelendirmenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında sertifika veya logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuata göre işlem yapılır.

l) Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen müşterilere, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi işlemleri uygulanır.

m) Reklamlarda, katalog ve benzeri kaynaklarda helal belgelendirme sistemine hatalı atıf yapılması veya ruhsatların, helal belgelerin veya işaretlerinin yanıltıcı şekilde kullanımı karşısında MEYEM gerekli yasal girişimlere başvurabilir.

3. MEYEM Helal Sertifikası/Helal Uygunluk Belgesi;

- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz,

- Belgelendirilen müşteri dışında, başka bir kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz.

- Belgelendirilen müşterilere verilen Helal Sertifikaları/ Helal Uygunluk Belgeleri HYYZZWW-NN şeklinde kodlanır. H harfi helal belgelendirmeyi ifade eder ve tüm kodlamalarda kullanılır. Yıl (YY), Ay (ZZ) ve Gün (WW) ile ifade edilir. NN ise 01’den başlayarak belgelendirmesi yapılan müşteri kuruluşlara verilen sıra numarasını ifade etmektedir.

- Belgelendirilen müşteri kuruluş kendi adına düzenlenmiş helal sertifika numarasını belgelendirme kapsamındaki tüm ürünleri üzerinde MEYEM Helal Logosu ile birlikte bulundurmalıdır.

- Belge sahibi belgeyi okunabilirliğe zarar verecek şekilde çoğaltamaz veya orijinal nüshalar veya onun fotokopileri üzerinde yasa dışı bir yöntemle değişiklik yapamaz. Belge sahibi belgeyi ve/veya deney raporlarını, MEYEM’in kontrolü ve izni dışında diğer dillere çeviremez.

4. MEYEM Logosu;

- MEYEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. firmasının faaliyetlerinde kullandığı logosudur.(Şekil A)

5. MEYEM Helal Logosu;

- MEYEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. firmasının Helal Belgelendirme faaliyetlerinde kullanacağı logosudur.(Şekil B)

- Logo Şekil C’de verilen renk ve formata göre kullanılmalıdır.

- Logo A4 ebatındaki bir malzeme üzerinde kullanılacak ise Şekil D’de verildiği gibi en ve boy olarak 40 mm ölçülerinde kullanılmalıdır. Daha farklı boyuttaki bir malzeme üzerinde kullanılacak ise MEYEM tarafından uygun ölçülerde hazırlanan örnekler mail olarak müşteri kuruluşa iletilir.

- Logo Ürün sertifikası gibi kullanılamaz.

- Belgelendirmesi tamamlanan müşteriler tarafından sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından kullanılamaz.

- Laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya kontrol raporlarında kullanılamaz.

- Ürün üzerinde kullanılabilir. Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.

- Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.

- Ürünlerin üzerinde açık bir şekilde basılabilir ve her bir kutu/paket üzerindeki etikette kullanılabilir.

- Müşterinin reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir.

- Belgelendirilmiş helal hizmetleri için helal logosu sadece belgelendirilen kuruluşun girişinde sergilenebilir.

- Orijinal özelliklerini değiştirmemesi kaydıyla MEYEM Helal Logosu, müşteri kuruluş tarafından paketlemelerine uyan bir renkte basılabilir.

- MEYEM Helal logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca MEYEM logosuna, MEYEM web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.

6. MEYEM QR Karekodu:

- Helal belgesine sahip müşteri kuruluş için MEYEM Helal markası ve izlenebilirlik özel ve benzersiz bir tanımlama ile karekod (QR) kullanımı üzerinden sağlanacaktır.

- Helal Belgesine sahip müşteri kuruluş belirlenen MEYEM Helal markası ve karekodunu sadece Helal belgesine sahip ürün etiketinde kullanacaktır.

- Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Ambalajlama ile birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Ürün ambalajı üzerindeki Tip etiketleri ve tanımlama plakaları (QR karekodu), ürünün parçası olarak değerlendirilir.

7. HAK Resmi Logosu Kullanımı:

- MEYEM, gerçekleştireceği helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde (rapor, belge, yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde) HAK akreditasyon markasını, sadece “AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi” nin, güncel versiyonuna göre kullanabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.hak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

- MEYEM tarafından belgelendirilen müşteriler, HAK akreditasyon markasını nihai ürünlerinin üzerinde logo ve marka olarak kullanamazlar. Ancak MEYEM helal logosu ile ve logonun bütünlüğünü bozmayacak şekilde yazılı olarak ‘T.C. Helal Akreditasyon Kurumundan akredite edilmiştir’ ifadesi ile belirtebilirler.

- HAK akreditasyon markası;

• MEYEM logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz,
• Taşıtların üzerinde kullanılamaz,
• Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

Şekil A: MEYEM Logosu


Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

Şekil B: MEYEM Helal Logosu


Dökümanlar - Şekil C: MEYEM Helal Logosu Format ve Renkleri

Şekil C: MEYEM Helal Logosu Format ve Renkleri


Dökümanlar - Şekil C: MEYEM Helal Logosu Ölçüleri

Şekil D: MEYEM Helal Logosu EbatlarıHEMEN BAŞVUR

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur