Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Kalite Politikası

Dökümanlar - Kalite Politikası Hakkında Bilgiler
Meyem - Personel Belgelendirme / Dökümanlar - Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ; Personel belgelendirme faaliyetlerini, tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.

Personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığın önemi, tüm çalışanlarımızca benimsenmiştir ve tarafsızlığın sağlanması için gereken güvenceler oluşturulmuştur.

Personel belgelendirme faaliyetleri, yasal mevzuat ve akreditasyon gereklilikleri çerçevesinde sunulmaktadır.

Bunları sağlamak üzere kalite politikamız;

- Personel belgelendirme faaliyetlerini, tüm başvuranlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler doğrultusunda sunmak,

- Personel belgelendirme faaliyetlerini, nitelikli personel ile sunmak ve personelin niteliklerini sürekli geliştirmek,

- Personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve ilgili tarafları bilgilendirmek,

- Personel belgelendirme faaliyetlerini ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun olarak yürütmek,

- Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini tüm adaylara; fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde yürütmek,

- Fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, itiraz ve şikâyetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesini sağlamak,

- İç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen politikalar geliştirmek,

- Sürekli iyileşmeyi ilke edinmektir.

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur