Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Makine Bakımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Makine Bakımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Makine Bakımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz / Makine Bakımcısı

MAKİNE BAKIMCI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Makine Bakımcı Kimdir?
Karmaşık olmayan makinelerin sistemlerinde oluşan aksaklıkları gideren ve bu makinelerin bakımını gerçekleştiren kişiye, makine bakımcı adı verilir. Makine bakımcı, sorumlu olduğu makineleri uzun zaman boyunca verimli kullanımın sağlanmasından sorumludur.

Makine Bakımcı Görev ve İşlem Basamakları Nelerdir?
Makine Bakımcı;
İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
• İş organizasyonu yapmak
• Çalışılan yeri düzenlemek
• Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
• Bakım, onarım ve kurulum işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak
• Makinalar ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek
• Makinaların parça değişimini gerçekleştirmek
• Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek
• Makina ayarlarını yapmak
• Makinalar ile ilgili rutin onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek
• Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
• Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
• Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Bakımcının Tutum ve Davranışları Nelerdir?
• Amirlerine doğru bilgi aktarmak , ekip içinde uyumlu çalışabilmek, işyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek
• Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak, arızalı donanımların rutin onarımını sağlamak
• Bilgi ve tecrübesi dâhilinde karar vermek, kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
• Çalışma donanımları ve makinalarının durumunu dikkatle denetlemek, süreç kalitesine özen göstermek
• Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek, malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak
• Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak, olumsuz çevresel etkileri belirleyebilmek
• Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak, tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek
• Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak, sorumluluklarını yerine getirmek
• Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

MEYEM Tarafından Belgelendirme Yapılan Kaynak Yeterlilikleri ?
10UY0002-4 Makine Bakımcı, 10UY0002-3 Makine Bakımcı Ulusal Yeterlilikleri kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

10UY0002-4 Makine Bakımcı
#  Yeterlilik
1  10UY0002-4/B1 - Önleyici Bakım
2  10UY0002-4/B2 - Düzeltici Bakım
10UY0002-3 Makine Bakımcı
#  Yeterlilik
1  10UY0002-3/B1 - Önleyici Bakım
2  10UY0002-3/B2 - Düzeltici Bakım
Makine Bakımcı Belgesi Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki yeterlilik Kurumu'nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesini kurumumuza başvurarak alabilirsiniz. Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur