Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Tarafsızlık Ve Gizlilik Taahhüdü

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Taahhüdü Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Dökümanlar HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Taahhüdü

HELAL BELGELENDİRME
TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ


MEYEM;

• Helal belgelendirme faaliyetleri ile ilgili belgelendirme yaparken İslami değerlere ve İslami iş etiğine bağlı olarak hareket edeceğini ve saygı duyacağını,

• Başvuru sahipleri ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacağını ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm ilgili taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini, bütün belgelendirme çalışmalarında gizliliği ve tarafsızlığı gözeteceğini,

• Helal belgelendirme faaliyetlerini, tüm başvuranlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler doğrultusunda sunacağını, tarafsız davranacağını,

• Helal belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali, idari ve diğer baskılara izin vermeyeceğini,

• Tetkik faaliyetleri sırasında OIC/SMIIC standartlarına ve yasal hükümlere uygun olarak denetim gerçekleştireceğini,

• Kendi faaliyetlerinden, ilgili taraflardan, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklananları da içeren, tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyeceğini ve bunları ortadan kaldıracağını veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,

• Helal belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığın ve gizliliğin öneminin anlaşılmasını, çıkar çatışmasının yönetilmesini ve yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin güvenceye alınmasını politikası ile taahhüt edeceğini,

• Helal belgelendirme faaliyetlerinde yer alacak sözleşmeli veya sürekli personelin, belgelendirme çalışmalarında tarafsız davranmasını ve çalışmalarında gizlilik kuralına uymasını personel tarafsızlık ve gizlilik sözleşmesi ile güvence altına alacağını,

• Müşteri tarafından kamunun erişimine sunulan bilgilerin haricindeki diğer bütün bilgilerin sözleşme ile gizli bilgi olarak kabul edileceğini, müşteri kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak duracağını,

• Kendisi veya aynı tüzel kişiliğe bağlı herhangi bir birim tarafından müşteri kuruluşlara danışmanlık hizmeti (helal danışmanlığı, tehlike analiz danışmanlığı, gıda güvenliği yönetim sistemi danışmanlığı veya yönetim sistemi danışmanlığı) verilmeyeceğini ve iç tetkik hizmeti önerilmeyeceğini,

• Komite üyeleri dâhil olmak üzere, personel, yükleniciler, kendi adına faaliyet gösteren dış kaynaklı kuruluşların personeli veya bireysel tetkikçiler, helal belgelendirme faaliyetlerinin yapılması sırasında elde edilen veya oluşturulan bütün bilgileri, kanuni bir zorunluluk dışında gizli tutmasını sözleşme ile sağlayacağını,

• Gizlilik arz eden bilgiyi kanuni olarak veya yetkililerle yapılan sözleşme düzenlemeleri (örneğin akreditasyon kuruluşları ile yapılan sözleşme gibi) ile verilmesi istendiği durumda, kanunla yasaklanmamışsa ilgili müşteri veya kişiye, sağlanan bilgi hakkında bildirimde bulunacağını,

• Taşeronluk hizmeti aldığı kişi veya kurumların tarafsız davranmasını ve gizliliğe uygun davranış göstermesini sözleşme ile güvence altına alacağını,

• Helal belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak denetim ekibinin oluşturulması sırasında tetkikin amacına ulaşabilmesi için tarafsız olarak prosedürlere uyacağını,

• Belirli bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,

• Reklam dâhil sağlanan bilgilerin doğru olması ve yanıltıcı olmaması için gerekli tedbirleri alacağını beyan ve taahhüt eder.


10.02.2020
Turgut ŞİMŞEK
Genel MüdürHELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

   Helal Belgelendirme Ön Başvurusu   

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur