Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Personel Belgelendirme Hizmetimiz

Personel Belgelendirme Hizmetimiz Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Hizmetlerimiz Personel Belgelendirme Hizmetimiz

PERSONEL BELGELENDİRME

Kurumumuz, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak Akredite edilmiş bir kuruluştur. Kurumumuz ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Türkiye genelinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

5544 sayılı kanuna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerle belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan işçi çalıştıran işverene, belgesiz her işçi için kişi başı 1038 TL para cezası uygulanır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösteren bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki Yeterlilik Belgesi uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NERDEN ALINIR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılmalıdır. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen çalışanlar Kurumumuza aşağıdaki linkle başvuruda bulunabilir.

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayımlamış olduğu tebliğler ile 183 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Belge zorunluluğu getirilen meslekler ( link: https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1 ) Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 183 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilerleyen süreçte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan diğer mesleklerde de uygulanması planlanmaktadır.

ÇALIŞAN İÇİN BELGENİN AVANTAJLARI

Çalışanlar açısından belge sahibi olmanın başlıca avantajı, belge sahibi kişinin ilgili meslekte yetkin olduğunu kanıtlamasıdır. Bu sayede çalışma hayatında vasıflı işçilerle, vasıfsız işçiler belirlenmiş olacak ve çalışma şartları, bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir.

Belgesiz işçi çalıştırmanın yasak olması nedeniyle belge sahibi işçilere yeni iş fırsatları doğacaktır. Uluslararası geçerliliğe sahip belge sayesinde, belge sahibi çalışanlar yurt dışında çalışma imkânları bulabilecektir. Belge sahipleri prim teşvikiyle işverenine önemli maliyet avantajı sunacak olup, bu durum işe alınmada tercih sebebi olmasını ve çalışma şartlarına olumlu yansını sağlayacaktır.

Belge sahibi olmak isteyenler için en önemli hamle şu olmalı:
Kurumumuza başvurarak biran önce Mesleki Yeterlilik Belgelerini almalıdırlar.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur