Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz

ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu:

Resmî Gazete 9 Nisan 2021 CUMA günü Sayı: 31449 tebliği ile, Endüstriyel Taşımacı mesleki Yeterlilik belgesi adı altında Forklift kullanımı, Elektrikli Transpalet kullanımı, Elektrikli İstif Makinesi kullanımı, çekici Kullanımı, Sapancılık yapan kişilere Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki mesleklerde çalışanlar Endüstriyel Taşımacı MYK belgesi sahibi olmalıdır;

  • Forklift Operatörü MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • Elektrikli Transpalet Operatörü MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • Elektrikli İstif Makinesi Operatörü MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • çekici Operatörü MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • Sapancı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Endüstriyel Taşımacı Kimdir?

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, özel bağlama ve sabitleme yöntemlerini kullanarak taşımanın yapılması için vinç hariç çeşitli türdeki forkliftleri, elektrikli transpaletleri (el ile olanlar hariç), elektrikli istif makineleri ve endüstriyel çekicileri kullanarak (sadece sapanlama işlemi için muhtelif vinçler kullanılabilir) istenilen malzemeleri kaldıran, taşıyan ve önceden belirlenmiş konumuna güvenli bir şekilde yerleştiren, Bu işlemler sırasında yükün zarar görmemesi, çevresine zarar vermemesi, doğru ve kolay ulaşılabilecek şekilde, güvenle ve belirlenen süre içinde taşınması ve yerleştirilmesini sağlayan, İstifleme ve itme-çekme türünden işlemlerin yanı sıra makine ve teçhizatın nakli, dengelemesi zor, yüksek hacimli veya tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

KAPSAM

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 zorunlu yeterlilik birimi ve B1, B2, B3, B4, B5 seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

 

Yeterlilik Birimleri

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ve çevre Koruma

B1: Endüstriyel ForkliftKullanımı

B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı

B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı

B4: Endüstriyel çekici Kullanımı

B5: Sapancılık Kullanımı

 

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavına Giriş Şartları

  • B1 biriminde adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi “ne sahip olması gerekmektedir.
  • B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi “ne sahip olması gerekmektedir.
  • B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
  • B4 biriminde adayın, Endüstriyel – çekici (çekme Araçları Makineleri) Kullanımı için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi “ne sahip olması gerekmektedir.

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru Formu,

2) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

3) Adayın başvuru şartlarını taşıdığını gösterir belgeler,

 

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

TEORİK SINAV

Teorik sınavda adaya A1: İş Sağlığı Güvenliği, çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri Ve adayın sınava girdiği operatörlük mesleğinden 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular yöneltilir.  Her soru eşit puana sahiptir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Adayın başarılı sayılması için en az % 60 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

PERFORMANS SINAV

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için adayın sınava girdiği operatörlük mesleği ile ilgili bir uygulamayı %80 oranında bir başarı ile gerçekleştirmesi beklenir.  Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

 Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Adayın her birimden toplam 2 sınav hakkı bulunur. Aday başarısız olduğu birimden tekrar sınava girebilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

 

BELGE GEÇERLİLİK SüRESİ

5 yıl.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Uluslararası Geçerliliği Var Mıdır?

Mesleki yeterlilik kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TüRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmektedir.

TüRKAK’ ın akreditasyon faaliyetleri; Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınmakta, gözlemlenmekte ve denetlenmektedir.

Mesleki yeterlilik Kurumunu ‘nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de tanınmakta ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca AB ülkelerinde iş aramaya yönelik Europass sistemi ile AB ülkelerinde mesleki yeterlilik belgeniz ile iş başvurusu yapabilir ve iş bulabilirsiniz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenmektedir. Türkçe-İngilizce’ nin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.

 

 

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur