Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Dökümanlar HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı
HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı

HELAL BELGELENDİRME
TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI


MEYEM, ortaklarının tamamı Müslüman kişilerden oluşan, Müslüman bir tüzel kişi olarak, Müslümanlara helal ürün/hizmet ve/veya yönetim sisteminin uygun şekilde sunulmasına gerektiği hususunda derin bir inanç taşır ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde İslami sorumluluğun yerine getirilmesini sağlar ve İslami gerekliliklere uyma sorumluluğunu taşır.

MEYEM;

■ Başvuru sahipleri ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacağını ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm ilgili taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,

■ Helal belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem vereceğini,

■ Helal belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğini,

■ Helal belgelendirme prosedürlerinin; tüm başvuru sahipleri ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olacağını,

■ Belgelendirmenin; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlanmayacağını, başvuru sahiplerinin erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip edilmeyeceğini,

■ Kendi faaliyetlerinden, ilgili taraflardan, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklananları da içeren, tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyeceğini ve bunları ortadan kaldıracağını veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,

■ Belirli bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,

■ Reklam dâhil sağlanan bilgilerin doğru olması ve yanıltıcı olmaması için gerekli tedbirleri alacağını,

■ Helal belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zararlara karşı gerekli tedbirleri alacağını beyan ve taahhüt eder.

HELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

   Helal Belgelendirme Ön Başvurusu   

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur