Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Dökümanlar HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı
Meyem Helal Belgelendirme / Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı

HELAL BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME TALİMATI


1. Başvuru İnceleme Ve Değerlendirme Ücreti

1.1. 1.1. Belgelendirme başvurusunda bulunan müşterinin, başvuru dokümanları ve eklerinin, teknik ve idari incelemesi ve denetim sonunda karar komitesinin incelemeleri için başvuruda bulunulan ürün/hizmet grubu başına tahakkuk ettirilen ücrettir.

1.2. Müşterinin, başvurudan vazgeçmesi durumunda, bu ücret iade edilmez.

1.3. Belgelendirme başvuru incelemesi ücreti, yurt içinde 3500 TL+KDV, yurt dışında 600 € + KDV’ dir. Helal Kozmetik ve Helal Turizm kapsamında başvuru incelemesi ücreti, yurt içinde 6000 TL+KDV, yurt dışında 800 € + KDV’ dir. Başvuru incelemesi sonrasında, başvurusunu geri çekmek isteyen müşterinin, başvuru inceleme ve değerlendirme ücreti iade edilmez.

2. Tetkik Ücretleri

2.1. Tüm tetkik tiplerinde, tetkik ücretleri, yurt içinde 3.500 TL Adam/Gün + KDV, yurt dışında 400 € Adam/Gün’ dür

3. Test/Deney/Analiz Ücretleri

3.1. Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak bir ürünler için ilgili Standart/kritere göre laboratuvarlarda yaptırılan test/deney/analizler için, ilgili laboratuvar tarafından tahakkuk ettirilen bedel, müşteriden tahakkuk edilir.

4. Sertifika ve/veya Marka Kullanım Ücretleri

4.1. Sertifika Ücreti

Helal belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her bir sertifika için aşağıda belirtilen durumlarda tahakkuk ettirilen ücrettir. Bu ücret, sertifikaların ilk kez düzenlenmesinde ve Helal Uygunluk Belgelendirmesinin yenilenmesinde alınmaz.

- Sertifikanın aslının kaybolması nedeniyle sertifikanın yeniden düzenlenmesi,

- Adres değişikliği, kapsam değişikliği gibi nedenlerle Helal Uygunluk Sertifikasının yeniden düzenlenmesi,

-Sertifikanın birden fazla imzalı kopyasının talep edilmesi durumunda,

Düzenlenen her bir sertifika için yurt içinde 1250 TL + KDV, yurt dışında 250 €+KDV ücret tahakkuk ettirilir. MEYEM’den kaynaklanan yazım hataları ve mücbir sebepler nedeniyle yeniden sertifika düzenlenmesi durumunda bu ücret alınmaz.

4.2. Helal Uygunluk Sertifikası Yıllık Kullanma Ücreti

MEYEM Helal markasının Helal Uygunluk Sertifikası ile birlikte kullanma hakkının verildiği ürün veya hizmetler ile ilgili her bir sertifika için, sertifikanın kullanıldığı yıl için tahakkuk ettirilen ücrettir.

İlk defa verilen Helal Uygunluk Sertifikaları için, marka kullanım ücreti, o yılın sonuna kadar sertifikanın kullanıldığı süre için ay bazında hesaplanarak tahakkuk ettirilir.

Sertifika iptali/geri çekilmesi yapılması durumunda, marka kullanım ücreti, aylık olarak tahakkuk ettirilir (Sertifikanın, iptal/geri çekme tarihi baz alınır)

Helal Uygunluk Sertifikası yıllık kullanımı için yurt içinde 15.000 TL+KDV, yurt dışında 1000 € + KDV’ ücret tahakkuk edilir. Helal Kozmetik ve Helal Turizm Sertifikası yıllık kullanımı için yurt içinde 15.000 TL+KDV, yurt dışında 1500 € + KDV’ ücret tahakkuk edilir. Bir müşterinin birden çok sertifika için hizmet alması durumunda, 2. Ve diğer sertifikalarının yıllık marka kullanım ücretlerinde %40 indirim uygulanır.

Vakıflar, dernekler ve meslek örgütleri gibi kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında, bu kuruluşların üyelerine Sertifika ve/veya Marka Kullanım Ücretlerinde %20 oranında indirim uygulanabilir.

5. Ön Tetkik Ücreti

Kuruluş talebine istinaden belgelendirme tetkiki öncesi gerçekleştirilen tetkike ait ücrettir. Bu ücret tetkik görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir, sonuçları belgelendirme kararını bağlamaz. Bu ücrette indirim uygulanmaz.

6. Denetim Giderleri

Yapılan denetimler için denetim ekibinin yol, konaklama ve iaşe giderleri denetim sonrasında müşteri kuruluşa fatura edilir. Müşteri kuruluş talep etmesi durumunda yol, konaklama ve iaşe organizasyonunu kendisi yapabilir. Vakıflar, dernekler ve meslek örgütleri gibi kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında, bu kuruluşların üyelerine Denetim Giderleri kaleminde %20 oranında indirim uygulanabilir.

MEYEM HELAL BELGELENDİRME ÜCRET DÜZENLEME VE FİYAT LİSTESİ

Başvuru İnceleme Ve Değerlendirme Ücreti -Yurt İçinde 3.500 TL +KDV
-Yurt Dışında 600 € +KDV
Helal Kozmetik ve Helal Turizm Kapsamı Başvuru İnceleme Ve Değerlendirme Ücreti -Yurt İçinde 6.000 TL +KDV
-Yurt Dışında 800 € +KDV
Tetkik Tiplerinde Tetkik Ücretleri -Yurt İçinde 3.500 TL Adam/Gün +KDV
-Yurt Dışında 400 € Adam/Gün
Test/Deney/Analiz Ücretleri -Müşteriden tahakkuk edilir.
Düzenlenen Her Bir Sertifika İçin Sertifika Ücreti -Yurt İçinde 1.250 TL +KDV
-Yurt Dışında 250 €+KDV
Yıllık Sertifika Kullanım Ücreti * - Yurt İçinde 15.000 TL+KDV
- Yurt Dışında 1.500 € +KDV
Helal Kozmetik ve Helal Turizm Belgesi Yıllık Sertifika Kullanım Ücreti * - Yurt İçinde 15.000 TL+KDV
- Yurt Dışında 1.500 € +KDV
Ön Tetkik Ücreti -Bu ücret tetkik görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir.
Denetim Giderleri - Müşteri tarafından karşılanır veya Müşteriye tahakkuk edilir.

Bir müşterinin birden çok sertifika için hizmet alması durumunda, 2. Ve diğer sertifikalarının yıllık marka kullanım ücretlerinde %30 indirim uygulanır

*HAK tarafından gerçekleştirilen Helal Uygunluk Değerlendirme Yetki Denetimleri sürecinde demo denetim gerçekleştirilen kuruluşlarda ilk yıl belgelendirme kalemlerindeki tüm ücretlerde %50 indirim uygulanır.

HELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

   Helal Belgelendirme Ön Başvurusu   

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur