Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayfası
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz / Kaynakçı

VERİ GİRİŞİ ELEMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Veri Giriş Elemanı Kimdir?
Firma bünyesinde idari işler ile faaliyet gösterilen pek çok unsurun, dijital ortama aktarılması ve saklanmasında görevli olan kişilere veri giriş elemanı denir. Sürekli olarak yapılan veri giriş işlemi sayesinde, herhangi bir firma bünyesinde yapılacak çalışmalar çok daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. Veri Giriş Elemanı kişiler sahip oldukları yetkinlikleri Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile belgelendirirler. Kamu ve kurumsal özel şirketler, bu meslekte çalışacak kişilerde Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesini zorunlu tutmaktadır. .

Veri Giriş Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Bağlı bulunduğu sektöre göre görev tanımı farklılık gösteren veri giriş elemanının genel sorumlulukları şunlardır;

• Üretim, tedarik zinciri, depo, satış, iade veya sevk verilerinin ilgili sisteme kayıtlarını yapmak,
• Veri giriş sürecinde verilerin karşılaştırmalı kontrollerini yapmak,
• Fatura ve irsaliye gibi belgeleri dijital ortama aktarmak ve saklamak,
• Online ürün satışı yapan firmaların internet sitelerinde kullanılmak üzere uygun görseller temin etmek,
• Ürün açıklamalarını girmek ve içeriklerini zenginleştirmek,
• Yeni ürün, indirim veya kampanyaların sisteme girişlerini ve tanıtımlarını yapmak,
• Müşteri bilgi formlarının sistem kayıtlarını gerçekleştirmek,
• İlgili programlar üzerinden stok kontrolünü ve güncelliğini sağlamak,
• Kurum anlaşmalarının sistem girişlerini yapmak ve dosyalamak,
• Sisteme girilen verilerin gizliliğini korumak,
• Veri tabanlarını yedekleyerek bilgileri güvence altına almak,
• Sistemdeki tutarsızlıkları düzenli olarak kontrol etmek ve önleyici çalışmalar yürütmek,
• Muhasebe, insan kaynakları, pazarlama ve diğer ilgili departmanlarla koordinasyon sağlamak,
• Düzenli olarak ilgili yönetici veya birimlere raporlamalar yapmak

Veri Giriş Elemanında Olması Gereken Özellikler
• Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak
• Bilişim teknolojilerine hakim olmak,
• Raporlama becerisi sergilemek,
• Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
• Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
• Etkili iletişim becerisi sergilemek,

Veri Giriş Elemanı Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki yeterlilik Kurumu'nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesini kurumumuza başvurarak alabilirsiniz. Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur