Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi

Firmamızın Yürütüğü Helal Personel Belgelendirme Hizmetleri - Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi
Ana Sayfa Hizmetler Helal Personel Belgelendirme

Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Kimdir ?


Helal Kozmetik  Teknik Tetkikçisi Belgesi

Helal kozmetik sertifikasyonu, OIC/SMIIC 4:2018 Helal Kozmetik İçin Genel Gereklilikler Standardına uygun olarak üretilen kozmetik ürünlerinin belgelendirilmesini sağlar. ülkemizde 7060 sayılı kanun uyarınca helal kozmetik üretimi Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kurum tarafından yapılacak tetkik ile sertifikalandırılmak zorundadır. Ayrıca birçok ülkede, ihraç edilen ürünlerin helal kozmetik sertifikasına sahip olması yasal zorunluluktur. Bu kapsamda kozmetik sektörleründe faaliyet gösteren firmalar ürünlerini  helal olarak etiketlemek için Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen bir kuruluştan helal sertifikası alırlar.

 Neden Helal Kozmetik  Teknik Tetkikçisi Belgesi Almalıyım

  1. Uzmanlık ve Yetkinlik: Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Belgesi, kozmetik sektörlerde uzmanlığınızı ve yetkinliğinizi belgelemektedir. Bu sayede ilgili sektörlere yönelik helal belgelendirme faaliyeti gerçekleştiren akredite kuruluşlarda Helal Kozmetik  Teknik Tetkikçisi olarak tetkiklere başkanlık edebilirsiniz.  Ayrıca sahip olduğunuz yetkinlikler sayesinde tedarikçi denetimi yapan kuruluşlarda da baş denetçi olarak çalışma imkanları yakalarsınız.
  2. Güvenilirlik: Helal Akreditasyon Kurumu Akreditasyonunda sahip olacağınız Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Belgesi, işverenler veya müşteriler için sizin güvenilir bir kaynak olduğunuzu gösterir.
  3. Sektörde Fırsatlar: Kozmetik sektöründe helal belgesi tüm kurumsal üreticilerin sahip olduğu bir belgedir. ülkemizde Helal Akreditasyon kurumunun kurulması ve 7408 sayılı yasa ile düzenlenen helal belgesinin sadece HAK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilebilmesi sektörel anlamda birçok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda helal belgesi sahibi olan birçok işletme, OIC/SMIIC 4:2018 standardı gereklilikleri doğrultusunda faaliyet göstermek için, OIC/SMIIC 4:2018 standardı gerekliliklerine hakim alanında uzman yetkin personeller istihdam etmektedir.
  4. Etik Sorumluluk: Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Belgesi alarak, helal standartlara uygun üretim ve işleme süreçlerinin takip edilmesine ve sağlanmasına katkıda bulunursunuz. Bu da hem iş etiği açısından önemlidir hem de topluma fayda sağlayan bir görevi üstlendiğinizi gösterir.
  5. Sürekli Gelişim: Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Belgesi almak, sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eder. Helal standartları ve İslami prensipler sürekli olarak güncellenebileceğinden, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi güncel tutmak önemlidir.

Sonuç olarak, Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Belgesi alarak, kozmetik sektöründe uzmanlık kazanabilir, güvenilirlik oluşturabilir, yeni iş fırsatları yakalayabilir ve etik sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.


Başvuru İçin Mezuniyet ve Eğitim ön Şartları Nedir?

Bu belgelendirme programına sadece belirlenen alanlardan mezun olmuş kişiler başvurabilir. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin belirli alanlarda daha önce eğitim ve sertifika alması programa başvurabilmeleri için ön şart olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda  Helal Kozmetik Aday Teknik Tetkikçisi Belgesi almak isteyen adayların mezuniyet alanları ve sahip olmaları gereken ön eğitim sertifikaları  aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvuru için ön şart olarak belirlenen eğitimlerin tamamını veya eksik olan eğitiminizi kuruluşumuzdan da alabilirsiniz.

Belgelendirme Programı Kapsamında Hangi Eğitimler Düzenlenmektedir?

Helal Kozmetik Aday Teknik Tetkikçisi Belgesi başvuru şartlarını taşıyarak başvuru yapmış adaylar,  belgelendirme programı kapsamında düzenlenen aşağıdaki eğitimlere katılmak zorundadır.

  • OIC/SMIIC Helal Standartlarına Göre Belgelendirme Eğitimi [ 12 saat]
  • ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Eğitimi [ 6 saat]
  • Yasal Gereklilikler Eğitimi [ 6 saat]

Bu eğitim programlarını tamamlayan adaylar belgelendirme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Eğitimler online platformlar üzerinden online olarak düzenlenmektedir. Eğitim içerikleri aşağıdaki tabloda Belgelendirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Eğitim İçeriği başlığı altında yer almaktadır.

Helal Kozmetik Aday Teknik Tetkikçisi Belgesinin Resmi Geçerliliği Ve Uluslararası Tanınırlığı Varmıdır?

7060 sayılı kanun 1. Maddesi uyarınca ; “(1) Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamaz, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.”  Bu doğrultuda HAK helal alanında personel belgelendirme faaliyetleri yüretecek kuruluşları akredite edecek tek yetkili kuruluştur.  Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi olarak sahip olacağınız yetkinlik belgesi, helal akreditasyon kurumu akreditasyonuna sahip bir belge olup bu alanda resmi geçerliliğe sahip tek belgedir.

Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirme standardları olarak  57 müslüman ülkenin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bulunan İslam ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü OIC/SMIIC standardlarını kullanmaktadır.  Merkezi Suudi Arabistanın Cidde şehrinde  bulunan ve dünya genelinde neredeyse bütün müslüman ülkelerin üye olduğu  İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu olan OIC/SMIIC standardları sahip olduğunuz belgenin uluslararası tanınırlığını en üst seviyeye taşımaktadır.

Sınav Bilgileri
Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Belgesi almak isteyen adaylar aşağıdaki tabloda yer alan konularda çoktan seçmeli, yazılı ve mülakat sınavlarına girerek başarılı olmalıdır. Tüm birimleri başarı ile tamamlayan adaylara yetkinlik belgesi düzenlenir. Belli bölümlerden başarılı olamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayların yatırdıkları ücrete karşılık toplam 2 sınav hakkı bulunmakta olup, bu haklarında belge alama hak kazanamayan adaylar, talep etmesi durumunda sadece başarısız olduğu bölümden ücreti karşılığında tekrar sınavlara katılabilir.

Belge Geçerlilik Süresi
Belge geçerlilik süresi üç (3) yıldır.

HELAL KOZMETİK TEKNİK TETKİKÇİSİ

Mesleki Yetkinlik Biriminin Adı

Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi

Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi Meslek Tanımı

Sahip olduğu detaylı bilgi ve uzmanlık ile tetkik lideri ve/veya tetkikçi olarak tetkik sürecini yöneten, denetim standardlarında öngörülen maddelerin uygunluğu konusunda tetkik yapabilen, elde ettiği bulguları rapora dönüştürebilme yetkinlik ve yeterliliğine sahip nitelikli kişidir.

Başvuru İçin Mezuniyet Şartları

Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi yetkinlik birimine başvuracak adayların aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekmektedir.

a.       Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi yetkinlik birimine başvuracak adayların asgari düzeyde yükseköğrenim veya yetkili merciler tarafından yükseköğrenime denk sayılan aşağıdaki programlardan mezuniyete sahip olması gerekir.

Kimya Mühendisliği, Kimya Teknisyeni, Kimya Teknikeri, Kimya Teknoloğu,  Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (Kimyager) ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Mikrobiyoloji,  Ziraat Fakültelerinin kimya veya biyoloji ile ilgili bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Kimya veya biyoloji ile ilgili bölümleri

b.      Kozmetik sektörüne yönelik en az 10 (on) yıllık laboratuvar/muayene/ürün belgelendirme/yönetim sistemi kurulması ve/veya işletilmesi tecrübesine sahip adaylar en az önlisans mezunu olmak şartı ile eğitim aldıkları/mezun oldukları bölüme bakılmaksızın başvuruda bulunabilirler. 

çalışma Alanı

Kozmetik Sektörüne Yönelik Tecrübe Şartının Muhteviyatı

Laboratuvar

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         Deney, analiz ve kalibrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

·         Laboratuvarda geçerli yönetim sistemlerinin kurulum veya yönetilmesi.

Muayene

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         İlgili sanayi ve hizmet dalında muayene faaliyetleri yürütülmesi,

·         Eğitim       veya     danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması.

ürün belgelendirme

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         İlgili ürün tasarımı ve üretimi yapan bir endüstriyel kuruluşta veya ilgili hizmet sektöründe bilfiil çalışılması,

·         İlgili ürün veya hizmet alanında ulusal veya uluslararası standartlara göre belgelendirme tetkikinde yer almış olunması,

·         İlgili ürün veya hizmet alanında eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması,

·          İlgili ürünlerin deneylerinin yapıldığı laboratuvarda çalışılması.

Yönetim sistemi

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         Endüstriyel bir kuruluşta İyi üretim Uygulamaları yönetim sisteminin kurulumu veya işletilmesi,

·         Bir belgelendirme kuruluşunda iyi üretim uygulamaları yönetim sistemi alanında yapılan tetkikçilik/uzmanlık çalışmaları.

Başvuru İçin Eğitim ön Şartları

1.      OIC/SMIIC Helal Standartları ve Kılavuzları Eğitimi

Adayın aşağıda tanımlanan OIC/SMIIC standartları eğitimlerinin tamamını almış olması gerek almış olduğuna ilişkin belge ve kanıtları başvuru sırasında sunması gerekmektedir.

1.a) OIC/SMIIC 2:2019 Temel Eğitimi*

1.b) OIC/SMIIC 4:2018 Temel Eğitimi**

2. ISO 19011’e veya başka bir ulusal/uluslararası yönetim sistemi standardına bağlı olarak alınmış, iç tetkik temel eğitimi*** (örneğin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi gibi.)

3. İyi üretim Uygulamaları standardı güncel versiyon temel eğitimi*** (ISO 22716 vb.)

*Yalnızca OIC/SMIIC veya Helal Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen OIC/SMIIC 2:2019 Temel Eğitimi geçerli kabul edilmektedir.

**Yalnızca Helal Akreditasyon Kurumu veya Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir PBK tarafından düzenlenen OIC/SMIIC eğitimleri geçerli kabul edilmektedir

***Yalnızca Eğitmenin ilgili standartta baş denetçi olması şartı ile eğitimler geçerli kabul edilmektedir.

İlk Belgelendirme, Kapsam Genişletme ve Daraltma, Yenileme ve Geçiş, Askıya Alma ve Geri çekme Şartları

İlk belgelendirme adayın belge kararı verilmesi sonrasında gerçekleştirilir. Belge yenileme şartlarını sağlayan Helal Kozmetik Teknik Tetkikçisi, başvurması ve gerekli şartları sağlaması durumunda belge yenileme işlemi gerçekleştirilir. Adayın belge yenileme işlemi, belgelendirilme tarihinden 36 ay sonra gerçekleştirilir. Aday aşağıda tanımlanan belge yenileme şartlarını sağladığını kanıtlayan dokümanlar ile 30. ay ve 36. ay arasında belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparak, belge yenileme talebinde bulunabilir. Doğal afet, sağlık mazeretleri vb. özel durumlarda, aday 36 ay sonunda istenen tetkik şartları sağlanamadığı takdirde, adaya 12 ay ek süre tanınır.

 Aday belge yenileme için, aşağıda tanımlı olan Profesyonel Gelişimin Doğrulanması şarını sağlanmalıdır.

·         Standartlardaki, yasal gerekliliklerdeki ve/veya ilgili sektörel uygulamalardaki yeni unsurları içerecek şekilde 8 saat süreli eğitim almış olmak.

Belge yenileme kararı, adayın belge yenileme şartlarını yerine getirildiğini inceleyerek onaylayan, değerlendirici ölçütlerini sağlayan bir karar verici tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, askıya alınır:

·         Belgelendirilen kişinin, kendisi ile yapılan belgelendirme sözleşmesine uygun olmayacak şekilde belgelendirme marka/logolarını veya belgeyi hatalı olarak kullandığının tespit edilmesi,

·         Belgeli kişinin kişisel bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri PBK ya zamanında iletmemesi,

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, geri çekilir:

·         Belgenin, sahibi olan kişi dışında kişilerce kullanılması,

·         PBK tarafından belirlenen belgelendirme şartlarına uyulmaması,

·         Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması sonucu,

·         Belgelendirilen kişinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu.

Yazılı Sınav/Vaka Analizi (YS)

Yazılı Sınav/Vaka Analizi Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

 • OIC/SMIIC Helal Standartları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 4:2018, ISO 22716:2013)

 Genel başarı eşiği olarak yazılı sınav sonucunun %60’ı ile mülakat sonucunun %40’ının toplamının 70 puanı geçmesi esastır..

çoktan Seçmeli Sınav (çSS)

çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

·         OIC/SMIIC Helal Standardları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 4:2018, ISO 22716:2013)

·         ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

·         Kozmetik yasal gereklilikler

Adayın başarılı olabilmesi için çoktan seçmeli sınavda en az %70 başarı sağlaması esastır.

Mülakat Sınavı (MS)

Mülakat Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

·         OIC/SMIIC Helal Standardları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 4:2018,  ISO 22716:2013)

·         ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

Genel başarı eşiği olarak yazılı sınav sonucunun %60’ı ile mülakat sonucunun %40’ının toplamının 70 puanı geçmesi esastır.

Belgelendirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Eğitim İçeriği

Adayın aşağıda tanımlanan tüm eğitimleri eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.  Zorunlu eğitimleri tamamlayan adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanırlar.

Zorunlu Eğitimler:

OIC/SMIIC Helal Standartlarına Göre Belgelendirme Eğitimi [ 12 saat]

·         OIC/SMIIC 4:2018

·         ISO 22716

Standartlarına dair bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak

ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Eğitimi Kazanımları [ 6 saat]:

·         Tetkik kapsamını belirleyebilme,

·         İş planlama ve organize edebilme,

·         Tetkikin gerçekleştirilmesinde zaman planına riayet edebilme,

·         Tetkik sırasında konuları önem sırasına göre değerlendirebilme,

·         Mülakat yapma, dinleme, gözlem, doküman, kayıt ve verilerin incelenmesi suretiyle etkin bilgi ve bulgu toplayabilme,

·         Tetkik için kullanılan numune alma tekniklerinin uygunluğu ve sonuçlarını kavrayabilme,

·         Toplanan bilgilerin doğruluğunu tayin edebilme,

·         Tetkik bulgularını ve sonuçlarını desteklemek için toplanan tetkik delillerinin yeterliliğine ve uygunluğuna karar verebilme,

·         Tetkik bulgu ve sonuçlarının güvenirliğine etki edebilecek faktörleri değerlendirebilme,

·         Tetkik faaliyetlerini kaydetmek için çalışma dokümanlarını kullanabilme,

·         Tetkik raporu hazırlayabilme,

·         Bilgilerin gizlilik ve güvenliğini sağlayabilme,

·         Kişisel dil becerisi veya bir tercüman vasıtasıyla etkin iletişim kurabilme,

  Yasal Gereklilikler Eğitimi Kazanımları [ 6 saat]:

·         Kozmetik Yönetmeliğine nereden ulaşılabileceğini bilir.

·         Kozmetik Yönetmeliğinin nasıl uygulanacağını bilir.

·         Numune alma ve analiz sonuçlarını değerlendirmeyi bilir. 

HELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVUR

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur