Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Helal Gıda Teknik Tetkikçisi

Firmamızın Yürütüğü Helal Personel Belgelendirme Hizmetleri - Helal Gıda Teknik Tetkikçisi
Ana Sayfa Hizmetler Helal Personel Belgelendirme

HELAL GIDA HELAL TEKNİK TETKİKÇİSİ KİMDİR ?


Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi

Helal gıda sertifikasyonu, OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda İçin Genel Gereklilikler Standardına uygun olarak üretilen veya işlenen gıda ürünlerinin belgelendirilmesini sağlar. ülkemizde 7060 sayılı kanun uyarınca helal gıda üretimi Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kurum tarafından yapılacak tetkik ile sertifikalandırılmak zorundadır. Ayrıca birçok ülkede, ihraç edilen ürünlerin helal gıda sertifikasına sahip olması yasal zorunluluktur. Bu kapsamda gıda hammaddesi, gıda ambalajı, gıda katkı maddesi, gıda depolama, lojistik, yemek üretimi ve sunumu, konaklama ve turizm, gıda işleme gibi birçok üretim ve hizmet sektörü helal belgelendirme kapsamında yer alan sektörlerdir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ürünlerini ve hizmetlerini helal olarak etiketlemek için Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen bir kuruluştan helal sertifikası alırlar.

 Neden Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi Almalıyım

Uzmanlık ve Yetkinlik: Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi, gıda sektörü ve tüm ilişkili sektörlerde uzmanlığınızı ve yetkinliğinizi belgelemektedir. Bu sayede ilgili sektörlere yönelik helal belgelendirme faaliyeti gerçekleştiren akredite kuruluşlarda Helal Gıda Teknik Tetkikçisi olarak görev alabilir, tetkiklere tetkik başkanlığı yapabilirsiniz.  Ayrıca sahip olduğunuz yetkinlikler sayesinde tedarikçi denetimi yapan kuruluşlarda da baş denetçi olarak çalışma imkanları yakalarsınız.

  1. Güvenilirlik: Helal Akreditasyon Kurumu Akreditasyonunda sahip olacağınız Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi, işverenler veya müşteriler için sizin güvenilir bir kaynak olduğunuzu gösterir.
  2. Sektörde Fırsatlar: Gıda sektöründe helal belgesi tüm kurumsal üreticilerin sahip olduğu bir belgedir. ülkemizde Helal Akreditasyon kurumunun kurulması ve 7408 sayılı yasa ile düzenlenen helal belgesinin sadece HAK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilebilmesi sektörel anlamda birçok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda helal belgesi sahibi olan birçok işletme, OIC/SMIIC 1:2019 standardı gereklilikleri doğrultusunda faaliyet göstermek için, OIC/SMIIC 1:2019 standardı gerekliliklerine hakim alanında uzman yetkin personeller istihdam etmektedir.
  3. Etik Sorumluluk: Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi alarak, helal standartlara uygun üretim ve işleme süreçlerinin takip edilmesine ve sağlanmasına katkıda bulunursunuz. Bu da hem iş etiği açısından önemlidir hem de topluma fayda sağlayan bir görevi üstlendiğinizi gösterir.
  4. Sürekli Gelişim: Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi almak, sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eder. Helal standartları ve İslami prensipler sürekli olarak güncellenebileceğinden, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi güncel tutmak önemlidir.
Sonuç olarak, Helal Gıda Teknik Uzmanı Belgesi alarak, gıda sektöründe uzmanlık kazanabilir, güvenilirlik oluşturabilir, yeni iş fırsatları yakalayabilir ve etik sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.


Başvuru İçin Mezuniyet ve Eğitim ön Şartları Nedir?

Bu belgelendirme programına sadece belirlenen alanlardan mezun olmuş kişiler başvurabilir. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin belirli alanlarda daha önce eğitim ve sertifika alması programa başvurabilmeleri için ön şart olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda  Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi almak isteyen adayların mezuniyet alanları ve sahip olmaları gereken ön eğitim sertifikaları  aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvuru için ön şart olarak belirlenen eğitimlerin tamamını veya eksik olan eğitiminizi kuruluşumuzdan da alabilirsiniz.

Belgelendirme Programı Kapsamında Hangi Eğitimler Düzenlenmektedir?

Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi başvuru şartlarını taşıyarak başvuru yapmış adaylar,  belgelendirme programı kapsamında düzenlenen aşağıdaki eğitimlere katılmak zorundadır.

  • OIC/SMIIC Helal Standartlarına Göre Belgelendirme Eğitimi [ 12 Saat]
  • ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Eğitimi Kazanımları [ 6 saat]
  • Yasal Gereklilikler Eğitimi Kazanımları [ 6 Saat]

Bu eğitim programlarını tamamlayan adaylar belgelendirme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Eğitimler online platformlar üzerinden online olarak düzenlenmektedir. Eğitim içerikleri aşağıdaki tabloda Belgelendirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Eğitim İçeriği başlığı altında yer almaktadır.

 Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesinin Resmi Geçerliliği Ve Uluslararası Tanınırlığı Varmıdır?

7060 sayılı kanun 1. Maddesi uyarınca ; “(1) Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamaz, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.”  Bu doğrultuda HAK helal alanında personel belgelendirme faaliyetleri yüretecek kuruluşları akredite edecek tek yetkili kuruluştur.  Helal Gıda Teknik Tetkikçisi olarak sahip olacağınız yetkinlik belgesi, helal akreditasyon kurumu akreditasyonuna sahip bir belge olup bu alanda resmi geçerliliğe sahip tek belgedir.

Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirme standardları olarak  57 müslüman ülkenin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bulunan İslam ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü OIC/SMIIC standardlarını kullanmaktadır.  Merkezi Suudi Arabistanın Cidde şehrinde  bulunan ve dünya genelinde neredeyse bütün müslüman ülkelerin üye olduğu  İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu olan OIC/SMIIC standardları sahip olduğunuz belgenin uluslararası tanınırlığını en üst seviyeye taşımaktadır.

 Sınav Bilgileri
Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Belgesi almak isteyen adaylar aşağıdaki tabloda yer alan konularda yazılı, mülakat ve çoktan seçmeli sınavlara girerek başarılı olmalıdır. Tüm birimleri başarı ile tamamlayan adaylara yetkinlik belgesi düzenlenir. Belli bölümlerden başarılı olamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayların yatırdıkları ücrete karşılık toplam 2 sınav hakkı bulunmakta olup, bu haklarında belge alama hak kazanamayan adaylar, talep etmesi durumunda sadece başarısız olduğu bölümden ücreti karşılığında tekrar sınavlara katılabilir.

Belge Geçerlilik Süresi
Belge geçerlilik süresi üç (3) yıldır.

 

HELAL GIDA TEKNIK TETKİKÇİSİ

Mesleki Yetkinlik Biriminin Adı

Helal Gıda Teknik Tetkikçisi

Helal Gıda Teknik Tetkikçisi Meslek Tanımı

Sahip olduğu detaylı bilgi ve uzmanlık ile tetkik lideri ve/veya tetkikçi olarak tetkik sürecini yöneten, denetim standardlarında öngörülen maddelerin uygunluğu konusunda tetkik yapabilen, elde ettiği bulguları rapora dönüştürebilme yetkinlik ve yeterliliğine sahip nitelikli kişidir.

Başvuru İçin Mezuniyet Şartları

Helal Gıda Teknik Tetkikçisi yetkinlik birimine başvuracak adayların aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekmektedir.

a.       Helal Gıda Teknik Tetkikçisi yetkinlik birimine başvuracak adayların asgari düzeyde yükseköğrenim veya yetkili merciler tarafından yükseköğrenime denk sayılan aşağıdaki programlardan mezuniyete sahip olması gerekir.

Gıda Mühendisliği, Gıda Teknisyeni, Gıda Teknikeri, Gıda Teknoloğu, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (Kimyager) ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin Gıda ve Zootekni ile ilgili bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin gıda ile ilgili bölümleri, Su ürünleri Mühendisliği.

b.       Gıda sektörüne yönelik en az 10 (on) yıllık laboratuvar/muayene/ürün belgelendirme/yönetim sistemi kurulması ve/veya işletilmesi tecrübesine sahip adaylar en az önlisans mezunu olmak şartı ile eğitim aldıkları/mezun oldukları bölüme bakılmaksızın başvuruda bulunabilirler. Bu madde kapsamında çalışma alanı ve tecrübe şartlarına ilişkin muhteviyat aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

çalışma Alanı

Gıda Sektörüne Yönelik Tecrübe Şartının Muhteviyatı

Laboratuvar

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         Deney, analiz ve kalibrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

·         Laboratuvarda geçerli yönetim sistemlerinin kurulum veya yönetilmesi.

Muayene

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         İlgili sanayi ve hizmet dalında muayene faaliyetleri yürütülmesi,

·         Eğitim     veya     danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması.

ürün belgelendirme

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         İlgili ürün tasarımı ve üretimi yapan bir endüstriyel kuruluşta veya ilgili hizmet sektöründe bilfiil çalışılması,

·         İlgili ürün veya hizmet alanında ulusal veya uluslararası standartlara göre belgelendirme tetkikinde yer almış olunması,

·         İlgili ürün veya hizmet alanında eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması,

·          İlgili ürünlerin deneylerinin yapıldığı laboratuvarda çalışılması.

Yönetim sistemi

Toplamda 10 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         Endüstriyel bir kuruluşta gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulumu veya işletilmesi,

·         Bir belgelendirme kuruluşunda gıda güvenliği yönetim sistemi alanında yapılan tetkikçilik/uzmanlık çalışmaları.

Başvuru İçin Eğitim ön Şartları

1.      OIC/SMIIC Helal Standartları ve Kılavuzları Eğitimi;

Adayın aşağıda tanımlanan OIC/SMIIC standartları eğitimlerinin tamamını almış olduğuna ilişkin belge ve kanıtları başvuru sırasında sunması gerekmektedir.

1.a) OIC/SMIIC 2:2019 Temel Eğitimi*

1.b) OIC/SMIIC 1:2019, Temel Eğitimi**

2. ISO 19011’e veya başka bir ulusal/uluslararası yönetim sistemi standardına bağlı olarak alınmış iç tetkik temel eğitimi*** (örneğin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi gibi.)

3. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı güncel versiyonu temel eğitimi*** (ISO 22000, FSSC vb.)

*Yalnızca OIC/SMIIC ve Helal Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen OIC/SMIIC 2:2019 Temel Eğitimi geçerli kabul edilmektedir.

**Yalnızca Helal Akreditasyon Kurumu veya Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir PBK tarafından düzenlenen OIC/SMIIC eğitimleri geçerli kabul edilmektedir

***Yalnızca Eğitmenin ilgili standartta baş denetçi olması şartı ile eğitimler geçerli kabul edilmektedir.

Başvuru İçin Saha Tecrübesi Şartları

En az 2 yılı gıda teknik alanında/sektöründe/endüstri gruplarında olmak kaydıyla 4 yıllık iş tecrübesi.

Bu iş tecrübesi; bahse konu alanda/sektörde/ürün ve hizmet gruplarında tasarım, imalat, montaj, bakım, dağıtım, proses veya hizmetin işletimi, eğitim ve/veya danışmanlık eylemlerini ifade eder.

Başvuru İçin İlave Yetkinlik Şartları [Bilgi ve becerileri kullanma alanları]

•TS EN ISO/IEC 17021- 1: 2015-08 EK-A

•OIC/SMIIC 2 Madde 7.2.4.7.3

Bunlara ilaveten teknik tetkikçilerin, helal belgelendirmeye konu alanda/sektörde/ürün ve hizmet gruplarında geçerli olan

•         Genel uygulamaları

•         ürün ve hizmet standartları

•         İlgili temel helal gereklilikleri

•         Uygulanabildiği hallerde ilgili yönetim sistemi gerekliliklerini bilmelidir.

İlk Belgelendirme, Kapsam Genişletme ve Daraltma, Yenileme ve Geçiş, Askıya Alma ve Geri çekme Şartları

İlk belgelendirme adayın belge kararı verilmesi sonrasında gerçekleştirilir. Belge yenileme şartlarını sağlayan Helal Gıda Teknik Tetkikçisi, başvurması ve gerekli şartları sağlaması durumunda belge yenileme işlemi gerçekleştirilir. Adayın belge yenileme işlemi, belgelendirilme tarihinden 36 ay sonra gerçekleştirilir. Aday aşağıda tanımlanan belge yenileme şartlarını sağladığını kanıtlayan dokümanlar ile 30. ay ve 36. ay arasında belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparak, belge yenileme talebinde bulunabilir. Doğal afet, sağlık mazeretleri vb. özel durumlarda, aday 36 ay sonunda istenen tetkik şartları sağlanamadığı takdirde, adaya 12 ay ek süre tanınır.

 Aday belge yenileme için, aşağıda tanımlı olan Profesyonel Gelişimin Doğrulanması şarını sağlanmalıdır.

·         Standartlardaki, yasal gerekliliklerdeki ve/veya ilgili sektörel uygulamalardaki yeni unsurları içerecek şekilde 8 saat süreli eğitim almış olmak.

Belge yenileme kararı, adayın belge yenileme şartlarını yerine getirildiğini inceleyerek onaylayan, değerlendirici ölçütlerini sağlayan bir karar verici tarafından gerçekleştirilir.

 

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, askıya alınır:

·         Belgelendirilen kişinin, kendisi ile yapılan belgelendirme sözleşmesine uygun olmayacak şekilde belgelendirme marka/logolarını veya belgeyi hatalı olarak kullandığının tespit edilmesi,

·         Belgeli kişinin kişisel bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri PBK ya zamanında iletmemesi,

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, geri çekilir:

·         Belgenin, sahibi olan kişi dışında kişilerce kullanılması,

·         PBK tarafından belirlenen belgelendirme şartlarına uyulmaması,

·         Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması sonucu,

·         Belgelendirilen kişinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu,

Yazılı Sınav/Vaka Analizi (YS)

Yazılı Sınav/Vaka Analizi Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

 

• OIC/SMIIC Helal Standartları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 1: 2019, OIC/SMIIC 6: 2020, OIC/SMIIC 24: 2019, ISO 22000)

 

Genel başarı eşiği olarak yazılı sınav sonucunun %60’ı ile mülakat sonucunun %40’ının toplamının 70 puanı geçmesi esastır..

çoktan Seçmeli Sınav (çSS)

çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

·         OIC/SMIIC Helal Standardları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 1: 2019, OIC/SMIIC 6: 2020, OIC/SMIIC 24: 2019, ISO 22000)

·         ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

·         Yasal gereklilikler (5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi İlgili Tebliğ ve Yönetmelikler, Gıda İşletmelerinin kayıt ve onay işlemleri, Gıda işletmelerinin hijyen şartları, Numune alma ve analiz değerlendirme)

Adayın başarılı olabilmesi için çoktan seçmeli sınavda en az %70 başarı sağlaması esastır.

Mülakat Sınavı (MS)

Mülakat Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

 

·         OIC/SMIIC Helal Standardları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 1: 2019, OIC/SMIIC 6: 2020, OIC/SMIIC 24: 2019, ISO 22000)

·         ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

Genel başarı eşiği olarak yazılı sınav sonucunun %60’ı ile mülakat sonucunun %40’ının toplamının 70 puanı geçmesi esastır.

Belgelendirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Eğitim İçeriği

Adayın aşağıda tanımlanan tüm eğitimleri eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.  Zorunlu eğitimleri tamamlayan adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanırlar.

Zorunlu Eğitimler:

OIC/SMIIC Helal Standartlarına Göre Belgelendirme Eğitimi [ 12 Saat]

·         OIC/SMIIC 1:2019

·         OIC/SMIIC 6:2019

·         OIC/SMIIC 24:2020

·         ISO 22000

Standartlarına dair bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak

ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Eğitimi Kazanımları [ 6 saat]:

·         Tetkik kapsamını belirleyebilme,

·         İş planlama ve organize edebilme,

·         Tetkikin gerçekleştirilmesinde zaman planına riayet edebilme,

·         Tetkik sırasında konuları önem sırasına göre değerlendirebilme,

·         Mülakat yapma, dinleme, gözlem, doküman, kayıt ve verilerin incelenmesi suretiyle etkin bilgi ve bulgu toplayabilme,

·         Tetkik için kullanılan numune alma tekniklerinin uygunluğu ve sonuçlarını kavrayabilme,

·         Toplanan bilgilerin doğruluğunu tayin edebilme,

·         Tetkik bulgularını ve sonuçlarını desteklemek için toplanan tetkik delillerinin yeterliliğine ve uygunluğuna karar verebilme,

·         Tetkik bulgu ve sonuçlarının güvenirliğine etki edebilecek faktörleri değerlendirebilme,

·         Tetkik faaliyetlerini kaydetmek için çalışma dokümanlarını kullanabilme,

·         Tetkik raporu hazırlayabilme,

·         Bilgilerin gizlilik ve güvenliğini sağlayabilme,

·         Kişisel dil becerisi veya bir tercüman vasıtasıyla etkin iletişim kurabilme,

  Yasal Gereklilikler Eğitimi Kazanımları [ 6 Saat]:

     

·         5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat:

·         Türk Gıda Kodeksine nereden ulaşılabilir?

·         Türk Gıda Kodeksi nasıl okunmalı: yatay ve dikey kodeks örnekleri

·         Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri

·         Gıda işletmelerinin hijyen şartları

·         Numune alma ve analiz sonuçlarını değerlendirme

HELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVUR

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur