Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Helal Gıda Üretim, Servis ve Depolama Personeli

Firmamızın Yürütüğü Helal Personel Belgelendirme Hizmetleri - Helal Gıda Üretim, Servis ve Depolama Personeli
Ana Sayfa Hizmetler Helal Personel Belgelendirme

HELAL GIDA ÜRETİM, SERVİS VE DEPOLAMA PERSONELİ KİMDİR ?


Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi

Helal gıda sertifikasyonu, OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda İÇin Genel Gereklilikler Standardına uygun olarak üretilen veya işlenen gıda ürünlerinin belgelendirilmesini sağlar. ülkemizde 7060 sayılı kanun uyarınca helal gıda üretimi Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kurum tarafından yapılacak tetkik ile sertifikalandırılmak zorundadır. Ayrıca birÇok ülkede, ihraÇ edilen ürünlerin helal gıda sertifikasına sahip olması yasal zorunluluktur. Bu kapsamda gıda hammaddesi, gıda ambalajı, gıda katkı maddesi, gıda depolama, lojistik, yemek üretimi ve sunumu, konaklama ve turizm, gıda işleme gibi birÇok üretim ve hizmet sektÖrü belgelendirme kapsamında yer alan sektÖrlerdir. Bu sektÖrlerde faaliyet gÖsteren firmalar ürünlerini ve hizmetlerini helal olarak etiketlemek iÇin Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen bir kuruluştan helal sertifikası alırlar.

 Neden Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi Almalıyım?

Uzmanlık ve Yetkinlik Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi, gıda sektÖrü ve tüm ilişkili sektÖrlerde uzmanlığınızı ve yetkinliğinizi belgelemektedir. Bu sayede ilgili sektÖrlere yÖnelik helal belgelendirme faaliyeti gerÇekleştiren akredite kuruluşlarda Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama olarak gÖrev alabilirsiniz. Ayrıca sahip olduğunuz yetkinlikler sayesinde daha üst gÖrevlerde Çalışma fırsatları yakalarsınız.

 1. Güvenilirlik: Helal Akreditasyon Kurumu Akreditasyonunda sahip olacağınız Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi, işverenler veya müşteriler iÇin sizin güvenilir bir kaynak olduğunuzu gÖsterir.
 2. SektÖrde Fırsatlar: Gıda sektÖründe helal belgesi tüm kurumsal üreticilerin sahip olduğu bir belgedir. ülkemizde Helal Akreditasyon kurumunun kurulması ve 7408 sayılı yasa ile düzenlenen helal belgesinin sadece HAK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilebilmesi sektÖrel anlamda birÇok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda helal belgesi sahibi olan birÇok işletme, OIC/SMIIC 1:2019 standardı gereklilikleri doğrultusunda faaliyet gÖstermek iÇin, OIC/SMIIC 1:2019 standardı gerekliliklerine hakim alanında uzman yetkin personeller istihdam etmektedir.
 3. Etik Sorumluluk: Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi alarak, helal standartlara uygun üretim ve işleme süreÇlerinin takip edilmesine ve sağlanmasına katkıda bulunursunuz. Bu da hem iş etiği aÇısından Önemlidir hem de topluma fayda sağlayan bir gÖrevi üstlendiğinizi gÖsterir.
 4. Sürekli Gelişim: Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi almak, sürekli Öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eder. Helal standartları ve İslami prensipler sürekli olarak güncellenebileceğinden, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi güncel tutmak Önemlidir.

Sonuç olarak, Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi alarak, gıda sektÖründe uzmanlık kazanabilir, güvenilirlik oluşturabilir, yeni iş fırsatları yakalayabilir ve etik sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.

Başvuru İçin Mezuniyet ve Eğitim Ön Şartları Varmı?

Bu belgelendirme programında mezuniyet ve Ön eğitim şartı yoktur.

Belgelendirme Programı Kapsamında Hangi Eğitimler Düzenlenmektedir?

Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi başvuru şartlarını taşıyarak başvuru yapmış adaylar,  belgelendirme programı kapsamında düzenlenen aşağıdaki eğitimlere katılmak zorundadır.

 • OIC/SMIIC Kılavuzları Temel Eğitimi Kazanımları [ 4 saat]
 • Hijyen Gereklilikleri Eğitimi Kazanımları [ 8 saat]
 • Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Eğitimi Kazanımları (2 Saat)

Bu eğitim programlarını tamamlayan adaylar belgelendirme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Eğitimler online platformlar üzerinden online olarak düzenlenmektedir. Eğitim iÇerikleri aşağıdaki tabloda Belgelendirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Eğitim İÇeriği başlığı altında yer almaktadır.

Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesinin Resmi GeÇerliliği Ve Uluslararası Tanınırlığı Varmıdır?

7060 sayılı kanun 1. Maddesi uyarınca ; “(1) Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiÇbir tüzel ya da gerÇek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun gÖrev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamaz, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yÖnelik beyanda bulunamaz.”  Bu doğrultuda HAK helal alanında personel belgelendirme faaliyetleri yüretecek kuruluşları akredite edecek tek yetkili kuruluştur.  Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama olarak sahip olacağınız yetkinlik belgesi, helal akreditasyon kurumu akreditasyonuna sahip bir belge olup bu alanda resmi geÇerliliğe sahip tek belgedir.

Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirme standardları olarak  57 müslüman ülkenin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bulunan İslam ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü OIC/SMIIC standardlarını kullanmaktadır.  Merkezi Suudi Arabistanın Cidde şehrinde  bulunan ve dünya genelinde neredeyse bütün müslüman ülkelerin üye olduğu  İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu olan OIC/SMIIC standardları sahip olduğunuz belgenin uluslararası tanınırlığını en üst seviyeye taşımaktadır.

Sınav Bilgileri
Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Belgesi almak isteyen adaylar aşağıdaki tabloda yer alan konularda Çoktan seÇmeli ve mülakat sınavlarına girerek başarılı olmalıdır. Tüm birimleri başarı ile tamamlayan adaylara yetkinlik belgesi düzenlenir. Belli bÖlümlerden başarılı olamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayların yatırdıkları ücrete karşılık toplam 2 sınav hakkı bulunmakta olup, bu haklarında belge alama hak kazanamayan adaylar, talep etmesi durumunda sadece başarısız olduğu bölümden ücreti karşılığında tekrar sınavlara katılabilir.

Belge Geçerlilik Süresi
Belge geÇerlilik süresi üç (3) yıldır.

HELAL GIDA üRETİM, SERVİS VE DEPOLAMA PERSONELİ

Mesleki Yetkinlik Biriminin Adı

Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Personeli

Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Personeli Meslek Tanımı

üretim ve hizmet sektÖründe faaliyet gÖsteren gıda işletmelerinin üretim, servis veya depolama süreÇlerinde gÖrev alan nitelikli kişidir.

Başvuru İÇin Mezuniyet Şartları

Herhangi bir mezuniyete sahip olmak, Ön şart olarak aranmaz.

Başvuru İçin Eğitim Ön Şartları

Hususi bir standart/normatif doküman eğitimi Ön şart olarak aranmaz.

Başvuru İçin Saha Tecrübesi Şartları

Hususi bir tecrübe şartı aranmaz.

İlk Belgelendirme, Kapsam Genişletme Ve Daraltma, Yenileme Ve Geçiş, Askıya Alma Ve Geri Çekme Şartları

İlk belgelendirme adayın belge kararı verilmesi sonrasında gerÇekleştirilir. Belge yenileme şartlarını sağlayan Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Personelinin, başvuru yapması ve gerekli şartları sağlaması durumunda belge yenileme işlemi gerÇekleştirilir. Adayın belge yenileme işlemi, belgelendirilme tarihinden 36 ay sonra gerÇekleştirilir. Aday aşağıda tanımlanan belge yenileme şartlarını sağladığını kanıtlayan dokümanlar ile 30. ay ve 36. ay arasında belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparak, belge yenileme talebinde bulunabilir. Doğal afet, sağlık mazeretleri vb. Özel durumlarda, aday 36 ay sonunda istenen tetkik şartları sağlanamadığı takdirde, adaya 12 ay ek süre tanınır.

 Aday belge yenileme iÇin, aşağıda tanımlı olan Profesyonel Gelişimin Doğrulanması şarını sağlanmalıdır.

·         Standartlardaki, yasal gerekliliklerdeki ve/veya ilgili sektÖrel uygulamalardaki yeni unsurları iÇerecek şekilde 8 saat süreli eğitim almış olmak.

Belge yenileme kararı, adayın belge yenileme şartlarını yerine getirildiğini inceleyerek onaylayan, değerlendirici ÖlÇütlerini sağlayan bir karar verici tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, askıya alınır:

·         Belgelendirilen kişinin, kendisi ile yapılan belgelendirme sÖzleşmesine uygun olmayacak şekilde belgelendirme marka/logolarını veya belgeyi hatalı olarak kullandığının tespit edilmesi,

·         Belgeli kişinin kişisel bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri PBK ya zamanında iletmemesi,

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, geri Çekilir:

·         Belgenin, sahibi olan kişi dışında kişilerce kullanılması,

·         PBK tarafından belirlenen belgelendirme şartlarına uyulmaması,

·         Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması sonucu,

·         Belgelendirilen kişinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu,

Çoktan Seçmeli Sınav (ÇSS)

Yazılı Sınav/Vaka Analizi Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

·         OIC/SMIIC Helal Standartları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 1: 2019, OIC/SMIIC 6: 2020, OIC/SMIIC 24: 2019, ISO )

·         Hijyen Gereklilikleri

Adayın başarılı olabilmesi iÇin Çoktan seÇmeli sınavda en az %70 başarı sağlaması esastır.

Mülakat Sınavı (MS)

Yazılı Sınav/Vaka Analizi Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

• Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Gereklilikleri

Adayın başarılı olabilmesi iÇin mülakat sınavda en az %70 başarı sağlaması esastır.

Sınav Başarısı Değerlendirmesi: 

Çoktan seÇmeli sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Çoktan seÇmeli sınavda adayın en az %70 başarı sağlaması esastır.

Belgelendirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Eğitim İçeriği

Adayın aşağıda tanımlanan zorunlu tüm eğitimleri eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.  Zorunlu eğitimleri tamamlayan adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanırlar.

Zorunlu Eğitimler:

OIC/SMIIC Kılavuzları Temel Eğitimi Kazanımları [ 4 saat]:

·         OIC/SMIIC 1:2019,

·          OIC/SMIIC 6:2019 

·         OIC/SMIIC 24:2020

Standartlarına dair bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak

Hijyen Gereklilikleri Eğitimi Kazanımları [ 8 saat]:

 • Kişisel hijyen ve kişisel temizlik
 • İşyerlerinde hijyenin Önemi
 • İşyeri ortamlarının temizliği
 • Dezenfeksiyon
 • İşyerlerinde kullanılan alet ve ekipmanların temizliği
 • Risk gruplarına gÖre gıdalar
 • Gıda güvenliği, gıdaların muhafaza koşulları
 • Gıda kaynaklı hastalıklar
 • Mutfak kuralları
 • Zehirlenmeler, mikroorganizmalar
 • Gıda ve su sektÖründe bulaşıcı hastalıklar
 • Gıda ve su sektÖründe bulaşıcı hastalıklara yÖnelik koruyucu yaklaşımlar
 • Hijyen Eğitimine İlişkin Yasal Durum

Hususlarına dair bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak

İsteğe Bağlı Eğitimler:

Aşağıda belirtilen eğitim, adayın yetkili bir kurum ya da kuruluştan alabileceği gibi çalıştığı kurum ya da kuruluştan da alabileceği eğitimdir. Başvuru için bir Ön şart ya da zorunluluğu yoktur. Adayın sınav Öncesinde alması tavsiye edilen eğitimdir.

Helal Gıda üretim, Servis ve Depolama Eğitimi Kazanımları (2 Saat)

·         Helal gıdaların, hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması veya taşınması sırasında helal gereklilikleri karşılamayan diğer gıdalardan ve İslami kurallar ÇerÇevesinde helal olmayan diğer maddeleri iÇeren gıdalardan uzak tutulması gerektiğini bilir.

·         Gıda işleme alnında gÖrevli olmayan ziyaretÇi veya personel bulunmaması gerektiğini bilir. Yetkili olmayan kişilerin girişinin gerekliliği halinde koruyucu kıyafet ve hijyen Önlemleri alınması gerektiğini bilir.

·         Helal üretim ve servisi yapılan bir yerde bu tesis veya servis yerinin İslami usullere uygun şekilde tamamıyla, incelikli şekilde temizlenme sürecinden geÇmesi gerektiğini bilir.

·         Depolanan, sunulan veya taşınan tüm helal gıdalar, helal olmayan gıdalardan ayrıştırılmaları iÇin, “Helal” etiketi ile etiketleneceğini bilir.

·         İşletmede ham maddeler, işlenmiş gıdalar, temizlik ve dezenfektan malzemeleri gibi depolama yapılan maddelerin ayrı bÖlümlerde depolanması iÇin gerekli Önlemlerin alınması gerektiğini bilir.

·         Depolama sıcaklığı, nemi ve diğer Çevre koşullarının etkin kontrolünün yapılması gerektiğini, depolarda yabancı ürün olmaması gerektiğini bilir.

·         Uygun taşıma yollarının, helal olmayan ürünlerle karışmalarını engelleyecek şekilde olması gerektiğini, araÇların, taşıyıcıların, konteynerlerin bakımlı, temiz ve hijyen şartlarına uygun olması gerektiğini bilir.

·         İşletme depolarının zemin, tavan, duvar ve diğer fiziksel mekanları temizlik ve hijyen aÇısından olumsuz etki oluşturmayacak yapıya ve izolasyona sahip olması gerektiğini bilir.

·         İşletme depolarının kapı, pencere ve diğer havalandırma boşluklarında, hijyeni tehlikeye sokacak tehlikelere karşı Önlemler alınması gerektiğini bilir.

·         Depolanan malzeme ve gıdaların bozulmaması ve zarar gÖrmemesi iÇin yer ve duvarlarla temas etmeyecek şekilde istifleme yükseklik standardına da uyarak ve korunaklı olaracak şekilde depolanması gerektiğini bilir.

·         Kapalı gıda depolama alanlarında, gıda saklama yerinin serin ve havalandırılmış olması gerektiğini, haşerelerin mevcudiyetini ve yuvalanmasını Önlemek iÇin depolama alanlarının temiz, kalıntı ve kirden arındırılmış ve uygun ürünlerle periyodik olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini bilir.

·         Toplanan veya imha edilecek ürünlerin ana depodan ayrı ve izole bir alanda toplanıp imha edilmesi gerektiğini bilir.

·         İş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet ederek Çalışılması gerektiğini, aÇıkta kalan elektrik kabloları ve kırık camlar gibi tehlike unsurlarının bertaraf edilmeden Çalışılmaması gerektiğini bilir.

·         Lavobo ve tuvalet yakınlarını depolama yapılmayacağını bilir.

·         Gıda depolama esnasında, yazılı talimatlara ve planlara uygun işlem yapması gerektiğini bilir.

  

HELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVUR

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur