Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu  Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Helal İç Tetkikçi

Firmamızın Yürütüğü Helal Personel Belgelendirme Hizmetleri - Helal İç Tetkikçi
Ana Sayfa Hizmetler Helal Personel Belgelendirme

HELAL İÇ TETKİKÇİ KİMDİR ?


Helal İç Tetkikçi Belgesi

Helal gıda sertifikasyonu, OIC/SMIIC Standardlarına uygun olarak üretim/hizmet üreten işletmelerin  işletmelerin ürün/hizmetlerinin belgelendirilmesini sağlar. ülkemizde 7060 sayılı kanun uyarınca helal gıda üretimi Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kurum tarafından yapılacak tetkik ile sertifikalandırılmak zorundadır. Ayrıca birçok ülkede, ihraç edilen ürünlerin helal gıda sertifikasına sahip olması yasal zorunluluktur. Bu kapsamda gıda, kozmetik ve turizm sektöründe  birçok firma ürünlerini ve hizmetlerini helal olarak etiketlemek için Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen bir kuruluştan helal sertifikası alırlar.
 Neden Helal İç Tetkikçi Belgesi Almalıyım

  1. Uzmanlık ve Yetkinlik Helal İç Tetkikçi sahip olduğu detaylı bilgi ile uzmanlık alanında denetim standardlarında öngörülen maddelerin uygunluğu konusunda iç tetkik yapabilme, elde ettiği bulguları rapora dönüştürebilme yetkinlik ve yeterliliğine sahip nitelikli kişidir. Helal İç Tetkikçi Belgesi sahibi olarak, gıda, kozmetik ve turizm sektöründe kalite birimlerine yönelik tüm çalışmalar için ve iç tetkik faaliyetleri için uzmanlığınızı ve yetkinliğinizi belgelemiş olursunuz. Ayrıca ilgili sektörlere yönelik helal belgesi almak isteyen firmalarda iç veya dış iç tetkik faaliyetleri gerçekleştirme yetkinliğine sahip olursunuz. Ayrıca sahip olduğunuz yetkinlikler sayesinde tedarikçi denetimi yapan kuruluşlarda da tetkikçi olarak çalışma imkanları yakalayabilirsiniz.  
  2. Güvenilirlik: Helal Akreditasyon Kurumu Akreditasyonunda sahip olacağınız Helal İç Tetkikçi Belgesi, işverenler veya müşteriler için sizin güvenilir bir kaynak olduğunuzu gösterir.
  3. Sektörde Fırsatlar: Gıda, kozmetik ve turizm sektöründe helal belgesi birçok işletmenin sahip olduğu bir belgedir. ülkemizde Helal Akreditasyon kurumunun kurulması ve 7408 sayılı yasa ile düzenlenen helal belgesinin sadece HAK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilebilmesi sektörel anlamda birçok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda helal belgesi sahibi olan  işletmeler, OIC/SMIIC standardı gereklilikleri doğrultusunda faaliyet göstermek için,  standardın gerekliliklerine hakim alanında uzman yetkin personeller istihdam etmektedir.
  4. Etik Sorumluluk: Helal İç Tetkikçi Belgesi alarak, helal standartlara uygun üretim ve işleme süreçlerinin takip edilmesine ve sağlanmasına katkıda bulunursunuz. Bu da hem iş etiği açısından önemlidir hem de topluma fayda sağlayan bir görevi üstlendiğinizi gösterir.
  5. Sürekli Gelişim: Helal İç Tetkikçi Belgesi almak, sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eder. Helal standartları ve İslami prensipler sürekli olarak güncellenebileceğinden, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi güncel tutmak önemlidir.

Sonuç olarak, Helal İç Tetkikçi Belgesi alarak, gıda sektöründe uzmanlık kazanabilir, güvenilirlik oluşturabilir, yeni iş fırsatları yakalayabilir ve etik sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.


Başvuru İçin Mezuniyet ve Eğitim ön Şartları Nedir?

Bu belgelendirme programına sadece belirlenen alanlardan mezun olmuş kişiler başvurabilir. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin belirli alanlarda daha önce eğitim ve sertifika alması programa başvurabilmeleri için ön şart olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda  Helal İç Tetkikçi Belgesi almak isteyen adayların mezuniyet alanları ve sahip olmaları gereken ön eğitim sertifikaları  aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvuru için ön şart olarak belirlenen eğitimlerin tamamını veya eksik olan eğitiminizi kuruluşumuzdan da alabilirsiniz.

 Belgelendirme Programı Kapsamında Hangi Eğitimler Düzenlenmektedir?

Helal İç Tetkikçi Belgesi başvuru şartlarını taşıyarak başvuru yapmış adaylar,  belgelendirme programı kapsamında düzenlenen aşağıdaki eğitimlere katılmak zorundadır.

  • OIC/SMIIC Helal Standardlarına Göre Belgelendirme Eğitimi [ 12 Saat]
  • ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Eğitimi [ 6 saat]
  • Yasal Gereklilikler Eğitimi [ 6 saat]

Bu eğitim programlarını tamamlayan adaylar belgelendirme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Eğitimler online platformlar üzerinden online olarak düzenlenmektedir. Eğitim içerikleri aşağıdaki tabloda Belgelendirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Eğitim İçeriği başlığı altında yer almaktadır.

Helal İç Tetkikçi Belgesinin Resmi Geçerliliği Ve Uluslararası Tanınırlığı Varmıdır?

7060 sayılı kanun 1. Maddesi uyarınca ; “(1) Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamaz, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.”  Bu doğrultuda HAK helal alanında personel belgelendirme faaliyetleri yüretecek kuruluşları akredite edecek tek yetkili kuruluştur.  Helal İç Tetkikçi olarak sahip olacağınız yetkinlik belgesi, helal akreditasyon kurumu akreditasyonuna sahip bir belge olup bu alanda resmi geçerliliğe sahip tek belgedir.

Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirme standardları olarak  57 müslüman ülkenin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bulunan İslam ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü OIC/SMIIC standardlarını kullanmaktadır.  Merkezi Suudi Arabistanın Cidde şehrinde  bulunan ve dünya genelinde neredeyse bütün müslüman ülkelerin üye olduğu  İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu olan OIC/SMIIC standardları sahip olduğunuz belgenin uluslararası tanınırlığını en üst seviyeye taşımaktadır.

Sınav Bilgileri
Helal İç Tetkikçi Belgesi almak isteyen adaylar aşağıdaki tabloda yer alan konularda yazılı, çoktan seçmeli ve mülakat sınavlarına girerek başarılı olmalıdır. Tüm birimleri başarı ile tamamlayan adaylara yetkinlik belgesi düzenlenir. Belli bölümlerden başarılı olamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayların yatırdıkları ücrete karşılık toplam 2 sınav hakkı bulunmakta olup, bu haklarında belge alama hak kazanamayan adaylar, talep etmesi durumunda sadece başarısız olduğu bölümden ücreti karşılığında tekrar sınavlara katılabilir.

Belge Geçerlilik Süresi
Belge geçerlilik süresi üç (3) yıldır.

HELAL İÇ TETKİKÇİ

Mesleki Yetkinlik Biriminin Adı

Helal İç Tetkikçi

Helal İç Tetkikçi Meslek Tanımı

Sahip olduğu detaylı bilgi ile uzmanlık alanında denetim standardlarında öngörülen maddelerin uygunluğu konusunda iç tetkik yapabilme, elde ettiği bulguları rapora dönüştürebilme yetkinlik ve yeterliliğine sahip nitelikli kişidir.

Başvuru İçin Mezuniyet Şartları

Helal İç Tetkikçi yetkinlik birimine başvuracak adayların aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekmektedir.

a.       Helal İç Tetkikçi yetkinlik birimine başvuracak adaylar asgari düzeyde yükseköğrenim veya yetkili merciler tarafından yükseköğrenime denk sayılan aşağıdaki programlardan mezuniyet veya bu programlara devam ediyor olması gerekir.

Gıda Mühendisliği, Gıda Teknisyeni, Gıda Teknikeri, Gıda Teknoloğu, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (Kimyager) ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin gıda ile ilgili bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Gıda, Kimya, Biyoloji, Turizm, Ziraat ile ilgili bölümleri, Turizm Fakültelerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri,  Su ürünleri Mühendisliği.

b.      Gıda, Kozmetik, Turizm sektörüne yönelik en az 2 (İki) yıllık laboratuvar/muayene/ürün belgelendirme/yönetim sistemi kurulması ve/veya işletilmesi tecrübesine sahip adaylar en az ön lisans mezunu olmak şartı ile eğitim aldıkları/mezun oldukları bölüme bakılmaksızın başvuruda bulunabilirler.

çalışma Alanı

Gıda, Kozmetik, Turizm Sektörüne Yönelik Tecrübe Şartının Muhteviyatı

Laboratuvar

Toplamda 2 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         Deney, analiz ve kalibrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

·         Laboratuvarda geçerli yönetim sistemlerinin kurulumu veya yönetilmesi.

Muayene

Toplamda 2 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         İlgili sanayi ve hizmet dalında muayene faaliyetleri yürütülmesi,

·         Eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması.

ürün belgelendirme

Toplamda 2 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         İlgili ürün tasarımı ve üretimi yapan bir endüstriyel kuruluşta veya ilgili hizmet sektöründe bilfiil çalışılması,

·         İlgili ürün veya hizmet alanında ulusal veya uluslararası standardlara göre belgelendirme tetkikinde yer almış olunması,

·         İlgili ürün veya hizmet alanında eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması,

·         İlgili ürünlerin deneylerinin yapıldığı laboratuvarda çalışılması.

Yönetim sistemi

Toplamda 2 yıllık tecrübeyi ihtiva etmek üzere;

·         Endüstriyel bir kuruluşta gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulumu veya işletilmesi,

·         Bir belgelendirme kuruluşunda gıda güvenliği yönetim sistemi alanında yapılan tetkikçilik/uzmanlık çalışmaları.

Başvuru İçin Eğitim ön Şartları

1. OIC/SMIIC Helal Standardları ve Kılavuzları Eğitimi

1.a) OIC/SMIIC 2:2019 Temel Eğitimi*

1.b) OIC/SMIIC 1:2019 Temel Eğitimi**

1.c) OIC/SMIIC 4:2018 Temel Eğitimi**

1.d) OIC/SMIIC 9:2019 Temel Eğitimi**

 

2. ISO 19011’e veya başka bir ulusal/uluslararası yönetim sistemi standardına bağlı olarak alınmış, iç tetkik temel eğitimi*** (örneğin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi gibi.)

 

3. Yönetim Sistemi standardı güncel versiyonu temel eğitimi** ( ISO 22000/ ISO 22716 vb.)

 

*Yalnızca OIC/SMIIC  veya Helal Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen OIC/SMIIC 2:2019 Temel Eğitimi geçerli kabul edilmektedir.

*Yalnızca Helal Akreditasyon Kurumu veya Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir PBK tarafından düzenlenen OIC/SMIIC eğitimleri geçerli kabul edilmektedir

***Yalnızca Eğitmenin ilgili standartta baş denetçi olması şartı ile eğitimler geçerli kabul edilmektedir.

 

Başvuru İçin Saha Tecrübesi Şartları

Hususi bir tecrübe şartı aranmaz.

         

HELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVURUN

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur