Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Belgeli İşçi Çalıştırmanın Avantajları

Belgeli İşçi Çalıştırmanın Avantajları Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Belgeli İşçi Çalıştırmanın Avantajları
Meyem - Personel Belgelendirme / Belgeli İşçi Çalıştırmanın Avantajları

BELGELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN AVANTAJLARI

Mesleki Yeterlilik Belgesi nitelikli iş gücü arayışı içinde olan pek çok işveren de önemli avantajlar sunmaktadır. İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi; işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İŞVERENİ KORUR

Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Çalıştırılamayacaktır.”

Mesleki Yeterlilik belgeli işçi çalıştıran işletmeler yasal mevzuatlara uyyarak para cezasına maruz kalmaktan kurtulmanın yanında, iş kazalarına karşıda korunmuş olacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan bir çalışanın iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarında, işveren ehliyetsiz kişileri çalıştırıyor olarak kabul edilerek çok ciddi maddi ve cezai hükümlerle karşı karşıya kalabilir.

BELGELİ İŞÇİNİN SGK PİRİMİ DEVLETTEN

Mesleki yeterlilik belgesi olan işçiyi çalıştıran ve 6111 sayılı Kanun uyarınca sağlanan sigorta prim teşvikinden faydalanma koşullarını sağlamış bir işveren, belgeli işçi çalıştırdığı için 54 aya kadar teşvikten yararlanabilecekler. Bu sayede yeterlilik belgesi işverene de maliyet avantajı sağlıyor.

BELGESİZ ÇALIŞAN HER BİR PERSONEL İÇİN 1038 TL CEZA

Belge zorunlu mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi çalıştırılması halinde, işverene her bir işçi için 1.038 TL idari para cezası uygulanacak.Bilgilendirme Başvurusu Yapınız


 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur