Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Hizmetler / Personel Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ?
Meyem - Personel Belgelendirme / Belge Zorunluluğu Nedir ?

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş olan ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri karşıladığını belgeleyen, uluslararası geçerliliğe sahip tek belgedir.

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgelerler. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını düzenlemek ve belgelendirme yapmak amacı ile, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Kuruluşumuz MEYEM Belgelendirme MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Değerlendirme süreci çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar.

Birçok meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, yasayla veya ilgili mevzuat düzenlemeleri ile zorunlu tutulmaktadır. Günümüzde bir meslekte yetkin olduğunuzu kanıtlamanın en etkili ve geçerli yolu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaktır. İki milyonu aşan Mesleki Yeterlilik Belgeli işgücü arasında sende yerini almalısın.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur