Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Dökümanlar HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı
Meyem Helal Belgelendirme / Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı

HELAL BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME TALİMATI

( Resmi Yetkili Helal Sertifika Belgesi Düzenleme Kuruluşu MEYEM Belgelendirme )

1. Başvuru İnceleme Ve Değerlendirme Ücreti

1.1. Belgelendirme başvurusunda bulunan müşterinin, başvuru dokümanları ve eklerinin, teknik ve idari incelemesi için başvuruda bulunulan ürün/hizmet grubu başına tahakkuk ettirilen ücrettir.

1.2. Müşterinin, başvurudan vazgeçmesi durumunda, bu ücret iade edilmez.

1.3. Belgelendirme başvuru incelemesi ücreti, yurt içinde 3500 TL+KDV, yurt dışında 600 € + KDV’ dir. Başvuru incelemesi sonrasında, başvurusunu geri çekmek isteyen müşterinin, başvuru inceleme ve değerlendirme ücreti iade edilmez.

2. Tetkik Ücretleri

2.1. Tüm tetkik tiplerinde, tetkik ücretleri, yurt içinde 1250 TL Adam/Gün + KDV, yurt dışında 250 € Adam/Gün’ dür

3. Test/Deney/Analiz Ücretleri

3.1. Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak bir ürünler için ilgili Standart/kritere göre laboratuvarlarda yaptırılan test/deney/analizler için, ilgili laboratuvar tarafından tahakkuk ettirilen bedel, müşteriden tahakkuk edilir.

4. Sertifika ve/veya Marka Kullanım Ücretleri

4.1. Sertifika Ücreti

Helal belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her bir sertifika için aşağıda belirtilen durumlarda tahakkuk ettirilen ücrettir. Bu ücret, sertifikaların ilk kez düzenlenmesinde ve Helal Uygunluk Belgelendirmesinin yenilenmesinde alınmaz.

- Sertifikanın aslının kaybolması nedeniyle sertifikanın yeniden düzenlenmesi,

- Adres değişikliği, kapsam değişikliği gibi nedenlerle Helal Uygunluk Sertifikasının yeniden düzenlenmesi,

-Sertifikanın birden fazla imzalı kopyasının talep edilmesi durumunda,

Düzenlenen her bir sertifika için yurt içinde 1250 TL + KDV, yurt dışında 250 €+KDV ücret tahakkuk ettirilir. MEYEM’den kaynaklanan yazım hataları ve mücbir sebepler nedeniyle yeniden sertifika düzenlenmesi durumunda bu ücret alınmaz.

4.2. Helal Uygunluk Sertifikası Yıllık Kullanma Ücreti

MEYEM Helal markasının Helal Uygunluk Sertifikası ile birlikte kullanma hakkının verildiği ürün veya hizmetler ile ilgili her bir sertifika için, sertifikanın kullanıldığı yıl için tahakkuk ettirilen ücrettir. İlk defa verilen Helal Uygunluk Sertifikaları için, marka kullanım ücreti, o yılın sonuna kadar sertifikanın kullanıldığı süre için ay bazında hesaplanarak tahakkuk ettirilir.

Sertifika iptali/geri çekilmesi yapılması durumunda, marka kullanım ücreti, aylık olarak tahakkuk ettirilir (Sertifikanın, iptal/geri çekme tarihi baz alınır)

Helal Uygunluk Sertifikası yıllık kullanımı için yurt içinde 7500 TL+KDV, yurt dışında 1000 € + KDV’ ücret tahakkuk edilir. Bir müşterinin birden çok sertifika için hizmet alması durumunda, 2. Ve diğer sertifikalarının yıllık marka kullanım ücretlerinde %40 indirim uygulanır.

Vakıflar, dernekler ve meslek örgütleri gibi kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında, bu kuruluşların üyelerine Sertifika ve/veya Marka Kullanım Ücretlerinde %20 oranında indirim uygulanabilir.

MEYEM HELAL BELGELENDİRME ÜCRET DÜZENLEME VE FİYAT LİSTESİ

Başvuru İnceleme Ve Değerlendirme Ücreti -Yurt İçinde 3.500 TL +KDV
-Yurt Dışında 600 € +KDV
Tüm Tetkik Tiplerinde Tetkik Ücretleri -Yurt İçinde 1.250 TL Adam/Gün +KDV
-Yurt Dışında 500 € Adam/Gün
Test/Deney/Analiz Ücretleri -Müşteriden tahakkuk edilir.
Düzenlenen Her Bir Sertifika İçin Sertifika Ücreti -Yurt İçinde 1.250 TL +KDV
-Yurt Dışında 250 €+KDV
Yıllık Sertifika Kullanım Ücreti * - Yurt İçinde 7.500 TL+KDV
- Yurt Dışında 1.000 € +KDV
2. Ve diğer sertifikalarının yıllık marka kullanım ücretlerinde %40 indirim

*Vakıflar, dernekler ve meslek örgütleri gibi kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında, bu kuruluşların üyelerine Yıllık Sertifika Kullanım Ücretinde* %20 oranında indirim uygulanabilir. Bir müşterinin birden çok sertifika için hizmet alması durumunda, 2. Ve diğer sertifikalarının yıllık marka kullanım ücretlerinde %40 indirim uygulanır.

*HAK tarafından gerçekleştirilen Helal Uygunluk Değerlendirme Yetki Denetimleri sürecinde demo denetim gerçekleştirilen kuruluşlarda tüm ücretlerde %50 indirim uygulanır

Bu sitenin sayfaları toplam  7.426.047  defa görüntülendi 

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur