Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı

Dökümanlar - HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Dökümanlar HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı
HELAL Belgelendirme Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı

HELAL BELGELENDİRME
TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI

( Resmi Yetkili Helal Sertifika Belgesi Düzenleme Kuruluşu MEYEM Belgelendirme )

MEYEM, ortaklarının tamamı Müslüman kişilerden oluşan, Müslüman bir tüzel kişi olarak, Müslümanlara helal ürün/hizmet ve/veya yönetim sisteminin uygun şekilde sunulmasına gerektiği hususunda derin bir inanç taşır ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde İslami sorumluluğun yerine getirilmesini sağlar ve İslami gerekliliklere uyma sorumluluğunu taşır.

MEYEM;

■ Başvuru sahipleri ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacağını ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm ilgili taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,

■ Helal belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem vereceğini,

■ Helal belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğini,

■ Helal belgelendirme prosedürlerinin; tüm başvuru sahipleri ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olacağını,

■ Belgelendirmenin; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlanmayacağını, başvuru sahiplerinin erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip edilmeyeceğini,

■ Kendi faaliyetlerinden, ilgili taraflardan, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklananları da içeren, tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyeceğini ve bunları ortadan kaldıracağını veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,

■ Belirli bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,

■ Reklam dâhil sağlanan bilgilerin doğru olması ve yanıltıcı olmaması için gerekli tedbirleri alacağını,

■ Helal belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zararlara karşı gerekli tedbirleri alacağını beyan ve taahhüt eder.

Bu sitenin sayfaları toplam  7.426.041  defa görüntülendi 

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur