Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Helal Yemek Üretimi Sertifikası

Helal Yemek Üretimi Sertifikası Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Hizmetler Helal Yemek Üretimi Sertifikası

HELAL YEMEK ÜRETİMİ SERTİFİKASI NEDİR ?

Yemek Üretimi ve Sunumunda Helal Sertifika Dönemi Başlıyor
Helal Sertifikasına sahip olarak;

• Hizmetlerinizin hijyenik, sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve İslami değerlere uygun olduğunu belgelersiniz.
• Müşterilerinizin güvenini kazanırsınız.
• Kaliteli ve güvenli bir üretim sistemi sahibi olduğunuzu kanıtlarsınız.
• Global pazarda rekabet gücünüzü artırırsınız.
• Kamu ve özel sektördeki çalışma alanlarında prestijli bir çalışma önceliği elde edersiniz.


Helal Yemek Üretimi ve Sunumu Sertifikanız Yasal Güvence Altında
7060 ve 7408 sayılı kanun uyarınca;

• Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) helal akreditasyon hizmet sunmya yetkili tek kurumdur.
• HAK yetkisi olmayan kuruluşlar Helal Sertifikası düzenleyemeyemez.
• Yetkisi olmadan Helal Sertifikası düzenleyenlere 1 milyon TL para cezası öngörülmektedir.

Helal Mutfak Sertifikasının Resmi Adresi MEYEM
MEYEM;

• Helal Akreditasyon Kurumu yetkili kuruluşudur.
• Sahip olduğu resmi yetki ile size hizmet sunar.
• Yemek üretimi ve sunumu alanında yetkili tek Helal Sertifika kuruluşudur.

MEYEM Size Güven Katar;
Yemek üretimi ve sunumu alanında Helal Sertifikası için MEYEM’e başvurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

Helal Mutfak Sertifikası Bütün İhalelerde Senin Yanında;
7060 ve 7408 sayılı kanunlar uyarınca;

• HAK akreditasyonuna sahip olmayan Helal Sertifikaları geçersizdir.
• Unutma ihalelerde sadece HAK akreditasyonuna sahip Helal Sertifikalarını kullanabilirsin.

Helal Yemek Üretimi Sertifikası Katalog

MEYEM Hızıyla Helal Sertifikanızı Alın.
Helal Sertifikası almak için:

• İlk olarak METEM’e başvuru yapılır.
• Doküman incelemesi sonrasında belgelendirme sözleşmesi imzalanır.
• Tanık denetimi gerçekleştirilir.
• Varsa tespit edilen eksiklikler giderilir.
• Belgelendirme gerçekleştirilir.

%70 KOSGEB Desteği İle Yanınızdayız.
• KOSGEB %70 oranında 20.000 TL’ye kadar Helal Belgesi giderlerinizi karşılar.
• Helal Belgesi için ayrıca Ticaret Bakanlığı ihracat desteklerinden yararlanabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

Hemen Şimdi Başvurun
Siz de HAK akreditasyonuna sahip Helal Yemek Üretimi ve Sunumu Sertifikası alarak hizmet kalitenizi resmi olarak belgelendirebilir ve müşteri ağınızı genişletebilirsiniz. HAK akreditasyonu kapsamında sahip olacağınız Helal Mutfak sertifikası İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC 6) satandartı kapsamında düzenlenmektedir. SMIIC, Birleşmiş Milletlerden sonra 57 üye ülkesi ile dünyadaki en büyük çatı kuruluş olan İİT’na bağlı bir kuruluştur.

Sizde MEYEM belgelendirmeye başvurarak HAK akreditasyonu kapsamında Helal Yemek Üretimi Ve Sunumu Sertifikasına resmi yollardan ulaşabilirsiniz. Kuruluşumuz MEYEM belgelendirme Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akreditasyon yetkisi alma çalışmalarını yürütmektedir.

Helal Yemek Üretimi Sertifikası Katalog

Helal Sertifakası Belgelendirme Süreci Nasıl Gerçekleştirilir?
Helal Yemek Üretimi Ve Sunumu Sertifikası belgelendirme süreci MEYEM’e başvuru yapan müşteri kuruluşun aşağıdaki süreçler izlenerek ilgili SMIIC 6 standartı doğrultusunda uygun koşulları sağlanması durumlarında yapılan bir belgelendirme sürecidir.

Helal Mutfak Sertifikası belgelendirme süreci aşağıdaki adımlar ile özetlenebilir;

» Belgelendirme Başvurusunun Alınması
» Başvurunun Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması
» Belgelendirme Teklifinin Verilmesi
» Belgelendirme Sözleşmesinin İmzalanması
» Denetim Planlama ve Hazırlık
» Aşama 1 Denetimi
» Aşama 2 Denetimi
» Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetlerin Tamamlanması
» Belgelendirme Kararının Verilmesi
» Helal Sertifikanın Basılması ve Duyurulması

Helal Belgelendirmenin Diğer Belgelendirmelerden Farkı Nedir ?
• Helal Yemek Sertifikası Helal Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından yapılan denetim sonrasında uygunluk verilen ürün ve hizmetler için düzenlenir.

• Helal Yemek Sertifikası ( Helal Mutfak Sertifikası ) denetimlerinde işletmenin yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerini yürütüyor olması denetlenir.

• Helal Yemek Sertifikası ( Helal Mutfak Sertifikası )denetimlerinde işletmenin yönetim sistemi standartlarının gereklerini yerine getirip getirmediği denetlenir. (Gıda güvenliği yönetim sistemi, Kalite yönetim sistemi vb.)

• Helal Yemek Sertifikası ( Helal Mutfak Sertifikası )denetimlerinde işletmenin tüm üretim ve hizmet süreçleri için kaynağı doğrulanabilir, doğal kaynaklardan elde edilmiş, akredite kuruluşlar tarafından analizleri yapılmış, yasal ve İslami esaslara uygun ürünleri kullanarak üretim yapması ve hizmet sunması denetlenir.

• Helal Yemek Sertifikası ( Helal Mutfak Sertifikası )denetimlerinde işletmenin tüm ürün ve hizmetler için izlenebilir bir yapı kurmuş olması denetlenir.

• Helal Yemek Sertifikası ( Helal Mutfak Sertifikası )denetimlerinde işletmenin çalışanların ve tüketicilerin tüm haklarına riayet edecek şekilde faaliyet gösterip göstermediği denetlenir.

• Helal Yemek Sertifikası ( Helal Mutfak Sertifikası )denetimlerinde işletmenin çalışanlar için uygun çalışma koşullarını sağlayıp sağlamadığı denetlenir.

• Tüm içerikler yasal şartlardan bağımsız da detaylı olarak incelenir.

Helal Yemek Üretimi Sertifikası Katalog

Helal Yemek Üretimi Sertifikasına Sahip Olmanın Avantajları Nelerdir?
Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve hizmetlerin belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi giderek artmaktadır. Helal yemek üretimi ve sunumu sertifikası üreticiler ve tüketiciler açısından güven temin eden bir kalite sistemidir. Temelinde hijyenik, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir üretim vardır.

Helal Yemek Sertifikası ürünler ve hizmetlerin tüketici açısından tüm süreçleri denetlenerek uygunluk kontrolü verilmiş yapısı sayesinde güvenilir ve sağlıklı olarak değerlendirilir ve tercih edilir. Buğün uluslararası bir standart olan SMIIC 6 standartlarına uygun olarak verilen Helal Yemek Sertifikası sahibi ürünler ve hizmetler, doğal kaynaklardan üretilmesi, sağlıklı ve güvenilir olması nedeniyle Müslümanlar kadar Müslüman olmayan kişiler tarafından da tercih edilmektedir. Helal Belge/Sertifika/Logo ile işaretlenen ürünler tüketicilerin tercihleri açısından büyük kolaylık sağlamaktadır.

Üreticiler açısından Helal Yemek Sertifikası; tüketicilerin güveninin kazanılması, daha kaliteli ve güvenli bir üretim sürecinin oluşturulması ve sürekli denetlenmesi, global pazarda yer edinilmesi ve rekabet gücünün korunması açılarından faydalı bir süreç olacaktır. Ayrıca helal sertifikası üreticilere kamu kurumları ve özel sektördeki çalışma alanlarında prestijli bir çalışma önceliği sunmaktadır.

Hali hazırda dünya pazarına güvenilir ürünlerle girilmesi, “Türk Malı” ibareli ürünlerin itibar kazanması ve helal belgeli ürünlere yönelik tüketici güveninin artırılabilmesini teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler kapsamına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ekinde yer alan “Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” listesinde yapılan güncelleme sonucunda, sadece HAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen helal belgeleri destek kapsamında değerlendirilecektir.

Helal Mutfak Sertifikasıile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda tüketicilerde güçlü bir karşılığı olduğu anlaşılmıştır. Çeşitli ülkelerde ve ülkemizin farklı illerinde uygulanan anket çalışmalarına göre tüketicilerin piyasada bulunan ürünler içerisinde helal etiketli ürünlere daha fazla güvendiği ve tercih ettiği tespit edilmiştir. Ürünlerin satın alınma durumlarını etkileyen faktörlerin araştırıldığı bir çalışmaya göre de ürünün helal logolu olmasının ISO standartları olmasından daha önemli bir tercih sebebi olduğu belirtilmiştir.

Kuruluşumuz MEYEM Belgelendirme HELAL AKREDİTESYON KURUMU tarafından TS OIC/SMIIC 2:2019 standardına göre Helal Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Helal Yemek Sertifikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Belgelendirme Başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVUR

Helal Akreditasyon Markası Ne Demektir?
Yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyette bulunmak, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek kurum olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmuştur.

MEYEM HAK tarafından Helal Sertifikası düzenlemek üzere Akredite edilmiştir. MEYEM tarafından belgelendirilen firmalar, MEYEM Helal logosunu ve markasını kullanırlar.

Benzer şekilde bu kuruluşlar, her türlü basılı ve görsel belgeler ile tanıtım ve reklam materyallerinde de MEYEM Helal Markasını kullanabilme hakkına sahip olur.

Bütün bu kullanım şartlarına ilişkin detaylar ve kuruluşların MEYEM Helal Markasına yazılı veya görsel atıfta bulunurken uymak zorunda olduğu kurallar ‘TL.1003 Helal Belgelendirme Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı’ dokümanında yer almaktadır.

Helal Belgesi Kapsamı Kategorilerileri Nelerdir?
Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon verilen sektörel ana kategoriler ve o sektörde yer alan alt kategori sektörlerel ürün ve hizmetler, aşağıda belirtilen Helal Belgesi Kapsamı Kategorileri Tablosu’ nda belirtilmiştir.

MEYEM Belgelendirme, Helal Belgesi için belgelendirme faaliyetlerinde HAK tarafından Akredite edilen bir kurum olarak SMIIC standartları doğrultusunda hizmet vermektedir.
ANA KATEGORİLER ALT KATEGORİLER
A) Hayvan Yetiştiriciliği - Et, Süt, Yumurta, Bal için Hayvan Yetiştiriciliği
- Balık ve diğer deniz mahsulleri yetiştiriciliği
B) Bitki Yetiştiriciliği - Bitkisel Ürün Yetiştiriciliği
- Tahıl ve bakliyat Ürünlerin Yetiştiriciliği
C) Gıda ve Yem Üretimi - Helal kesim ve dayanıksız (çabuk bozulabilen) hayvansal ürünlerin işlenmesi (Örnek: Hayvan kesimi, kümes hayvanları, yumurta, süt, balık ve diğer deniz mahsulleri ürünleri)
- Dayanıksız (çabuk bozulabilen) bitkisel ürünlerin işlenmesi (Örnek: Taze meyveler, taze meyve suları, korunmuş meyveler, taze sebzeler, korunmuş sebzeler, taze hayvan yemleri vb.)
- Dayanıksız (çabuk bozulabilen) hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi (Et içerikli ürünler ve karışık içerikli ürünler)
- Dayanıklı ürünlerin işlenmesi (Örnek: Konserve ürünler, un, şeker, tuz, makarna, sıvı yağ, bisküvi, atıştırmalıklar, içme suyu, içecekler, hayvan ve balık yemleri)
E) Yemek Hizmetleri - Catering, Restoran ve Kafeterya Aktiviteleri
F) Dağıtım - Perakende/Toptan Satış
- Komisyonculuk veya Ticaret
G) Nakliye ve Depolama Hizmetlerinin Tedariki - Dayanıksız ve dayanıklı Gıda ve Yem için Nakliye ve Depolama Hizmetlerinin Tedariki
- Dayanıklı Gıda ve Yem için Nakliye ve Depolama Hizmetlerinin Tedariki
H) Hizmetler - Turizm ve Seyahatle İlgili Hizmetler
K) Kimyasalların ve Biyokimyasalların Üretimi - Kimyasal Ürünler (Örnek: Deterjan, Dezenfektan, Temizleyiciler, boyalar, mürekkepler, makine yağları vb.)
- BiyoKimyasal ürünler (Örnek: İlaçlar, enzimler, mikroorganizmalar, gıda-diyet ve diğer katkılar vb.)
L) Diğer Ürünler Üretimi - Kozmetik, Deri, Tekstil Ürünleri Üretimi
- Sınıflandırılmamış Diğer Ürünlerin Üretimi (Endüstriyel ekipman, otomat vb.)
M) Ambalaj ve Ambalaj Malzemesi Üretimi - Gıda Ambalaj malzemeleri
- Gıda dışı Ambalaj malzemeleri


Helal Yemek Üretimi Sertifikası KatalogHEMEN BAŞVUR

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur