Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Uygunluk Verilmeyen Kuruluşlara 1.000.000 TL'ye Kadar Ceza

Haber / HAK Tarafından Uygunluk Verilmeyen Kuruluşlara 1.000.000 TL'ye Kadar Ceza Verilecek
Ana Sayfa Hizmetler Helal Belgelendirme

Haber / HAK Tarafından Uygunluk Verilmeyen Kuruluşlara 1.000.000 TL'ye Kadar Ceza Verilecek

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemelerinde içerisinde bulunduğu 7408 sayılı kanun 04.06.2022 tarihinde 31856 sayılı resmi gazetede yayınlarak yürürlülüğe girmiştir.

Yapılan yasal düzenleme ile, helal belgelendirme faaliyetlerinin, sadece Helal Akreditasyon Kurumundan akredite olmuş kurumlarca yapılması yasalaşmış oldu. 2017 yılında yayınlanan 7060 sayılı kanunda Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurumunun Helal Akreditasyon Kurumu olduğu ve Helal Akreditasyon Kurumu dışında hiçbir kurum kuruluş veya kişinin helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacağı yer almaktaydı. Yapılan bu yasal düzenlemeler sayesinde artık ülkemizde yasal altyapısı oluşmuş, denetlenebilir ve OIC/SMIIC standartlarına dayanan güvenli bir helal belgelendirme süreci oluşmuş oldu.

Buna göre, piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunlu olacak.

İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine konu ürün ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Kanun hükümlerine aykırı olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon denetimlerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları da düzenlendi. Buna göre, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'unun kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen maddesine aykırı hareket edenlere ve aykırı olarak akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Kuruluşumuz MEYEM Belgelendirme Helal Akreditasyon Kurumundan almış olduğu resmi yetki ile Helal Belgelendirme süreçlerinizde sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyacaktır. Belgelendirme talepleriniz ve her türlü sorularınız için sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Meyem HAK Tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşudur.

   Helal Belgelendirme Ön Başvurusu   

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur