Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Bilişim Teknolojileri Mesleki Yeterlilik Belgesi

Bilişim Teknolojileri Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayfası
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Bilişim Teknolojileri Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz / Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Bilişim Teknolojisi Çalışanları Neden Mesleki Yeterlilik Belgesi Almalıdır?
Mesleki yeterlilik belgesinin amacı, insanların o işi yapıp yapamayacağı konusunda bilgi sahibi olmaktır. Özellikle nitelikli işlerde mesleki yeterliliğe sahip olmak hayati öneme sahiptir. BİT sektöründeki büyümeyle birlikte nitelikli elemana duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında genç nüfus en fazla BİT sektöründe istihdam edilirken, aynı zamanda kadın ve engelli iş gücünün istihdamında da sektör önem kazanmaktadır.

Çoğu küçük ve orta büyüklükte olmak üzere ülkemizde 1600’ün üzerinde firma bu sektörde faaliyet gösteriyor. Yaşanan sorunlar incelendiğinde % 62 ile nitelikli iş gücü açığı başı çekmekte. Sektörde 200 binden fazla kişi çalışıyor. Fakat nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın çok fazla olması ve sektördeki gelişmeler paralelinde sürekli artması doğrultusunda ülkemizde bilişim sektöründe nitelikli eleman açığı hiç azalmayan bir sorun olmaya devam ediyor.

Hem kamunun veya firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, hem de nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla mesleki yeterlilik belgesi son derece önem arzetmektedir.

MEYEM Tarafından Belgelendirme Yapılan BİT Yeterlilikleri ?
Aşağıda yer alan mesleklerde çalışan, BİT çalışanları mesleki yeterlilik belgelerini almak için kuruluşumuza başvurabilirler.

#  Yeterlilik
1  12UY0046-4/01 Ağ Teknolojileri Elemanı
2  12UY0046-5/01 Ağ Teknolojileri Elemanı
3  12UY0106-4/02 Bilgi İşlem Destek Elemanı
4  12UY0045-4/02 Bilgisayar Donanım
5  13UY0167-4/00 Sistem İşletmeni
6  13UY0167-5/00 Sistem İşletmeni
7  13UY0168-4/ 00 Veri Giriş Elemanı
8  13UY0164-4/ 00 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
Bilişim Teknolojisi Yeterliliklerinin Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki yeterlilik Kurumu'nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Bilişim Teknolojisi alanında çalışanlar Mesleki Yeterlilik Belgesini kurumumuza başvurarak alabilirsiniz. Bilişim Teknolojisi alanındaki mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

Bu sitenin sayfaları toplam  7.426.018  defa görüntülendi 

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur