Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

İslami İşler Uzmanı

Firmamızın Yürütüğü Helal Personel Belgelendirme Hizmetleri - İslami İşler Uzmanı
Ana Sayfa Hizmetler Helal Personel Belgelendirme

İSLAMİ İŞLER UZMANI KİMDİR ?


Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi

Helal sertifikasyonu, OIC/SMIIC Standardına uygun olarak Üretim/hizmet Üreten işletmelerin ve bu sektÖrde gÖrev alan personellerin belgelendirilmesini sağlar. Ülkemizde 7060 sayılı kanun uyarınca helal sertifikalandırma Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kurum tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Ayrıca birçok Ülkede, ihraç edilen ÜrÜnlerin helal sertifikasına sahip olması yasal zorunluluktur. Bu kapsamda gıda hammaddesi, gıda ambalajı, gıda katkı maddesi, gıda depolama, lojistik, yemek Üretimi ve sunumu, konaklama ve turizm, gıda işleme gibi birçok Üretim ve hizmet sektÖrÜ belgelendirme kapsamında yer alan sektÖrlerdir. Bu sektÖrlerde faaliyet gÖsteren firmalar ÜrÜnlerini ve hizmetlerini helal olarak etiketlemek için Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen bir kuruluştan helal sertifikası alırlar. Helal sertifikalandırma sÜreçlerinde OIC/SMIIC Standardları doğrultusunda İslami İşler Uzmanı Ünvanına sahip uzmanlarda gÖrev alırlar.

Neden Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi Almalıyım

  1. Uzmanlık ve Yetkinlik: Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi helal Üretim ve helal hizmet sektÖrÜnde uzmanlığınızı ve yetkinliğinizi belgelemektedir. Bu sayede ilgili sektÖrlere yÖnelik helal belgelendirme faaliyeti gerçekleştiren akredite kuruluşlarda Helal İslami İşler Uzmanı olarak gÖrev alabilirsiniz. Ayrıca helal Üretim ve helal hizmet sektÖrÜnde sahip olduğunuz yetkinlikler sayesinde tedarikçi denetimi yapan kuruluşlarda da denetçi olarak çalışma imkanları yakalarsınız.
  2. GÜvenilirlik: Helal Akreditasyon Kurumu Akreditasyonunda sahip olacağınız Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi, işverenler veya mÜşteriler için sizin gÜvenilir bir kaynak olduğunuzu gÖsterir.
  3. SektÖrde Fırsatlar: Helal belgesi ilgili tÜm Üretim ve hizmet sektÖrlerinde kurumsal firmaların sahip olduğu bir belgedir. Ülkemizde Helal Akreditasyon kurumunun kurulması ve 7408 sayılı yasa ile dÜzenlenen helal belgesinin sadece HAK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilebilmesi sektÖrel anlamda birçok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda helal belgesi sahibi olan birçok işletme, OIC/SMIIC standardı gereklilikleri doğrultusunda faaliyet gÖstermek için, OIC/SMIIC standardı gerekliliklerine hakim alanında uzman yetkin personeller istihdam etmektedir.
  4. Etik Sorumluluk: Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi alarak, helal standartlara uygun Üretim ve hizmet sÜreçlerinin takip edilmesine ve sağlanmasına katkıda bulunursunuz. Bu da hem iş etiği açısından Önemlidir hem de topluma fayda sağlayan bir gÖrevi Üstlendiğinizi gÖsterir.
  5. SÜrekli Gelişim: Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi almak, sÜrekli Öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eder. Helal standartları ve İslami prensipler sÜrekli olarak gÜncellenebileceğinden, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi gÜncel tutmak Önemlidir.

Sonuç olarak, Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi alarak, uzmanlık kazanabilir, gÜvenilirlik oluşturabilir, yeni iş fırsatları yakalayabilir ve etik sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.  
Başvuru İçin Mezuniyet ve Eğitim Ön Şartları Nedir?

 Bu belgelendirme programına sadece belirlenen alanlardan mezun olmuş kişiler başvurabilir. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin belirli alanlarda daha Önce eğitim ve sertifika alması programa başvurabilmeleri için Ön şart olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda  Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi almak isteyen adayların mezuniyet alanları ve sahip olmaları gereken Ön eğitim sertifikaları  aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvuru için Ön şart olarak belirlenen eğitimlerin tamamını veya eksik olan eğitiminizi kuruluşumuzdan da alabilirsiniz.

Belgelendirme Programı Kapsamında Hangi Eğitimler DÜzenlenmektedir?

Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi başvuru şartlarını taşıyarak başvuru yapmış adaylar,  belgelendirme programı kapsamında dÜzenlenen aşağıdaki eğitimlere katılmak zorundadır.

  • ISO 19011:2011- YÖnetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Eğitimi Kazanimları [ 6 saat]

Bu eğitim programlarını tamamlayan adaylar belgelendirme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Eğitimler online platformlar Üzerinden online olarak dÜzenlenmektedir. Eğitim içerikleri aşağıdaki tabloda Belgelendirme Programı Kapsamında DÜzenlenecek Olan Eğitim İçeriği başlığı altında yer almaktadır.

Helal İslami İşler Uzmanı Belgesinin Resmi Geçerliliği Ve Uluslararası Tanınırlığı Varmıdır?

7060 sayılı kanun 1. Maddesi uyarınca ; “(1) Helal Akreditasyon Kurumu, TÜrkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek Üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tÜzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun gÖrev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamaz, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yÖnelik beyanda bulunamaz.”  Bu doğrultuda HAK helal alanında personel belgelendirme faaliyetleri yÜretecek kuruluşları akredite edecek tek yetkili kuruluştur.  Helal İslami İşler Uzmanı olarak sahip olacağınız yetkinlik belgesi, helal akreditasyon kurumu akreditasyonuna sahip bir belge olup bu alanda resmi geçerliliğe sahip tek belgedir.

Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirme standardları olarak  57 mÜslÜman Ülkenin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bÜnyesinde bulunan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji EnstitÜsÜ OIC/SMIIC standardlarını kullanmaktadır.  Merkezi Suudi Arabistanın Cidde şehrinde  bulunan ve dÜnya genelinde neredeyse bÜtÜn mÜslÜman Ülkelerin Üye olduğu  İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu olan OIC/SMIIC standardları sahip olduğunuz belgenin uluslararası tanınırlığını en Üst seviyeye taşımaktadır.

Sınav Bilgileri
Helal İslami İşler Uzmanı Belgesi almak isteyen adaylar aşağıdaki tabloda yer alan konularda çoktan seçmeli, yazılı ve mÜlakat sınavlarına girerek başarılı olmalıdır. TÜm birimleri başarı ile tamamlayan adaylara yetkinlik belgesi dÜzenlenir. Belli bÖlÜmlerden başarılı olamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayların yatırdıkları Ücrete karşılık toplam 2 sınav hakkı bulunmakta olup, bu haklarında belge alama hak kazanamayan adaylar, talep etmesi durumunda sadece başarısız olduğu bÖlÜmden Ücreti karşılığında tekrar sınavlara katılabilir.

Belge Geçerlilik SÜresi
Belge geçerlilik sÜresi Üç (3) yıldır.

İSLAMİ İŞLER UZMANI

Mesleki Yetkinlik Biriminin Adı

İslami İşler Uzmanı

İslami İşler Uzmanı Meslek Tanımı

Sahip olduğu detaylı bilgi ile uzmanlık alanında denetim standartlarında ÖngÖrÜlen maddelerin uygunluğu konusunda gıda/kesim sektÖrÜnde tetkik yapabilme, elde ettiği bulguları rapora dÖnÜştÜrebilme yetkinlik ve yeterliliğine sahip nitelikli kişidir.

Başvuru İçin Mezuniyet Şartları

Asgari olarak dini yÜksekÖğrenim mezuniyeti aranır.

Başvuru İçin Eğitim Ön Şartları

İlgili teknik alanlarda uygulamada olan OIC/SMIIC 1:2019,  OIC/SMIIC 4:2018, OIC/SMIIC 9 Standartlarının Temel Eğitimini tamamlamış olmalıdır.

Başvuru İçin Saha TecrÜbesi Şartları

Personelin uzmanlık sunacağı İslami iş alanında en az 2 yıllık iş tecrÜbesi sahibi olması gerekmektedir.

Burada zikredilen “İslami iş alanı” tanımına bil fiil helal belgelendirme sÜreçlerinde gÖrev alma girebileceği gibi ‘helal’ konularıyla alakalı idari/akademik/bilimsel çalışmalar yapma da dâhil edilebilir.        

İlk Belgelendirme, Kapsam Genişletme ve Daraltma, Yenileme ve Geçiş, Askıya Alma ve Geri çekme Şartları

İlk belgelendirme adayın belge kararı verilmesi sonrasında gerçekleştirilir. Belge yenileme şartlarını sağlayan İslami İşler Uzmanı, başvurması ve gerekli şartları sağlaması durumunda belge yenileme işlemi gerçekleştirilir. Adayın belge yenileme işlemi, belgelendirilme tarihinden 36 ay sonra gerçekleştirilir. Aday aşağıda tanımlanan belge yenileme şartlarını sağladığını kanıtlayan dokÜmanlar ile 30. ay ve 36. ay arasında belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparak, belge yenileme talebinde bulunabilir.

Doğal afet, sağlık mazeretleri vb. Özel durumlarda, aday 36 ay sonunda istenen tetkik şartları sağlanamadığı takdirde, adaya 12 ay ek sÜre tanınır.

 Aday belge yenileme için, aşağıda tanımlı olan Profesyonel Gelişimin Doğrulanması şartını sağlamalıdır.

·         Standartlardaki, yasal gerekliliklerdeki ve/veya ilgili sektÖrel uygulamalardaki yeni unsurları içerecek şekilde 8 saat sÜreli eğitim almış olmak.

Belge yenileme kararı, adayın belge yenileme şartlarını yerine getirildiğini inceleyerek onaylayan, değerlendirici ÖlçÜtlerini sağlayan bir karar verici tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, askıya alınır:

·         Belgelendirilen kişinin, kendisi ile yapılan belgelendirme sÖzleşmesine uygun olmayacak şekilde belgelendirme marka/logolarını veya belgeyi hatalı olarak kullandığının tespit edilmesi,

·         Belgeli kişinin kişisel bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri PBK ya zamanında iletmemesi,

Aşağıdaki durumlarda belgelendirme, geri çekilir:

·         Belgenin, sahibi olan kişi dışında kişilerce kullanılması,

·         PBK tarafından belirlenen belgelendirme şartlarına uyulmaması,

·         Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması sonucu,

·         Belgelendirilen kişinin belge Üzerinde tahrifat yapması sonucu,

Yazılı Sınav/Vaka Analizi (YS)

Yazılı Sınav/Vaka Analizi Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

• OIC/SMIIC Helal Standartları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 1:2019, OIC/SMIIC 4:2018, OIC/SMIIC 9:2019 )

Genel başarı eşiği olarak yazılı sınav sonucunun %60’ı ile mÜlakat sonucunun %40’ının toplamının 70 puanı geçmesi esastır.

Çoktan Seçmeli Sınav (ÇSS)

çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

·         OIC/SMIIC Helal Standardları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 1:2019, OIC/SMIIC 4:2018,  OIC/SMIIC 9:2019 )

·         ISO 19011 YÖnetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

Adayın başarılı olabilmesi için çoktan seçmeli sınavda en az %70 başarı sağlaması esastır.

MÜlakat Sınavı (MS)

MÜlakat Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:

·         OIC/SMIIC Helal Standardları ve Kılavuzları (OIC/SMIIC 1:2019, OIC/SMIIC 4:2018,  OIC/SMIIC 9:2019)

·         ISO 19011 YÖnetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

Genel başarı eşiği olarak yazılı sınav sonucunun %60’ı ile mÜlakat sonucunun %40’ının toplamının 70 puanı geçmesi esastır.

Belgelendirme Programı Kapsamında DÜzenlenecek Olan Eğitim İçeriği

Adayın aşağıda tanımlanan tÜm eğitimleri eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.  Zorunlu eğitimleri tamamlayan adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanırlar.

Zorunlu Eğitimler:

ISO 19011:2011- YÖnetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Eğitimi Kazanimları [ 6 saat]:

•         Tetkik kapsamını belirleyebilme,
•         İş planlama ve organize edebilme,
•         Tetkikin gerçekleştirilmesinde zaman planına riayet edebilme,
•         Tetkik sırasında konuları Önem sırasına gÖre değerlendirebilme,
•         MÜlakat yapma, dinleme, gÖzlem, dokÜman, kayıt ve verilerin incelenmesi suretiyle etkin bilgi ve bulgu toplayabilme,
•         Tetkik için kullanılan numune alma tekniklerinin uygunluğu ve sonuçlarını kavrayabilme,
•         Toplanan bilgilerin doğruluğunu tayin edebilme,
•         Tetkik bulgularını ve sonuçlarını desteklemek için toplanan tetkik delillerinin yeterliliğine ve uygunluğuna karar verebilme,
•         Tetkik bulgu ve sonuçlarının gÜvenirliğine etki edebilecek faktÖrleri değerlendirebilme,
•         Tetkik faaliyetlerini kaydetmek için çalışma dokÜmanlarını kullanabilme,
•         Tetkik raporu hazırlayabilme,
•         Bilgilerin gizlilik ve gÜvenliğini sağlayabilme,
•         Kişisel dil becerisi veya bir tercÜman vasıtasıyla etkin iletişim kurabilme,

HELAL AKREDİTESYON KURUMU yetkisi kapsamında Helal Sertifikası ve detaylı bilgi talepleriniz için lütfen helal belgelendirme ön başvurusu yapınız.

HEMEN BAŞVUR

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur