Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Helal Belgeleri Destek Kapsamında

Haber / HAK Akreditasyonuna Sahip Helal Belgeleri İhracatçılarımıza Yönelik Destekler Kapsamına Alındı
Ana Sayfa Hizmetler Helal Belgelendirme

Haber / HAK Akreditasyonuna Sahip Helal Belgeleri İhracatçılarımıza Yönelik Destekler Kapsamına Alındı

İhracatçılarımızın dünya pazarlarına güvenilir ürünlerle girmesi, “Türk Malı” ibareli ürünlerin itibar kazanması ve helal belgeli ürünlere yönelik tüketici güveninin artırılabilmesini teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler kapsamına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ekinde yer alan “Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” listesinde yapılan güncelleme sonucunda, sadece Kurumumuz tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen helal belgeleri destek kapsamında değerlendirilecektir.

İlgili listeye Ticaret Bakanlığı’nın pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Kurumumuz, ülkemiz politikalarına uygun olarak ülkemizin de üyesi olduğu ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT/OIC) bağlı olarak görev yapan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan ve ülkemizce de uyumlaştırılarak milli standart haline getirilen OIC/SMIIC standartlarına göre akreditasyon hizmeti sunmakta ve yine bu standartlar çerçevesinde helal belgesi düzenleyen belgelendirme kuruluşlarını akredite etmektedir.

HAK, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek kurumdur.

Meyem HAK Tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşudur.

   Helal Belgelendirme Ön Başvurusu   

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur