Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Kaynakçı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kaynakçı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Kaynakçı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Meyem - Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Hizmetimiz / Kaynakçı

KAYNAKÇI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Kaynakçı Kimdir?
Kaynakçı; metalleri kaynak makinesi yardımıyla kesen, biçen, birleştiren ve lehimleyen kişidir. Aynı zamanda metaller üzerinde şekil düzeltme işlemleri yapabilir.

Kaynak ustası, çeşitli metal fabrikalarında veya benzer işletmelerde metalleri belirlenen ölçülere göre kesen ve birleştiren, tasarlayıp uygulayan kişidir. Bu doğrultuda mesleğinin gerektirdiği çizim ve kaynak işlemlerini doğru şekilde hayata geçirir.

Kaynak Ustası Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Kaynak ustası kendisine verilen metal işlerini başarıyla tamamlar. Metalleri kesip birleştirirken kendi hayal gücünden yararlanırken diğer görevleri de şunlardır:
• Çalışacağı ortamda gereken alet ve malzemeleri belirleyip düzenleme yapmak,
• Metaller üzerindeki şekil bozukluklarını gidermek,
• Metaller üzerinde eğme bükme yapabilmek,
• Demir ve benzeri metalleri istenen ölçülerde kesip birleştirmek,
• Havşa açmak ve bunun yanında delme işlemleri için matkap kullanmak,
• Perçinleme işlemlerini yapabilmek,
• Oksi gaz ile köşe, yatay profil ve küt ek kaynağı yapabilmek.

MEYEM Tarafından Belgelendirme Yapılan Kaynak Yeterlilikleri ?
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı:
#  Yeterlilik
1  11UY0010-3/B1 - Elektrotla Ark Kaynağı (111)
2  11UY0010-3/B5 - Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
3  11UY0010-3/B6 - Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
4  11UY0010-3/B7 - Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)
5  11UY0010-3/B9 - Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
Çelik Kaynakçısı Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir. Belge geçerlilik süresi TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1'de belirtiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki yeterlilik Kurumu'nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesini kurumumuza başvurarak alabilirsiniz. Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

Bilgilendirme Başvurusu Yapınız

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur